Musikterapi

Musikterapi

Musikterapi: Musikterapeut og mand med hjerneskade

Musikterapi går ud på at skabe kontakt og kommunikation med mennesker gennem musikalske aktiviteter og oplevelser. I musikterapeutiske forløb anvendes musik med henblik på at skabe trygge relationer, vække social interesse og bryde social isolation, mindske stress, give smertelindring, styrke identitet, øge mestring, bearbejde følelsesmæssige traumer, m.m. alt efter den enkelte klients behov. Kandidater i musikterapi har kompetencer til at vejlede, undervise, dokumentere og udrede og indgår i et tværfagligt samarbejde med faggrupper som fysioterapeuter, læger, psykologer, ergoterapeuter og specialpædagoger. 

Forskning i musikterapi er forankret i den behandlingsmæssige virkelighed og er rettet mod at undersøge udbytte og effekt af musikterapi, at udvikle og afprøve undersøgelsesmetoder samt at beskrive processer i terapien. 
 

Læs mere om musikterapi

Adresse

Musikkens Hus
Musikkens Plads, 9000 Aalborg
Find et lokale

Uddannelsen i musikterapi

Musikterapiuddannelsen - musikterapistuderende foran musikkens hus

Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi

Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi: Musikteraput spiller fjøjte med en dreng

Vidensgruppen musikterapi

Forskning i musikterapi - gruppebillede af forskere i vidensgruppen musikterapi

Ph.d.-program i Musikterapi

Ph.d.-program i musikterapi - billede fra ph.d.-forsvar

Musikterapiklinikken

Musikterapiklinikken - billede af instrumenter

International Music Therapy Assessment Consortium (IMTAC)

International Music Therapy Assessment Consortium (IMTAC) logo

 

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed

NOCKS logo