Om musikterapi

Om musikterapi

Musikterapiens virkefelt spænder vidt. På specialområdet anvendes musikken f.eks. til at vække social interesse hos børn med autisme, i samspilsramte familier kan musikken anvendes til at få familiemedlemmerne til at dele følelser med hinanden, i psykiatrien kan aktiv musiceren være vejen ud af psykisk isolation, med demente kan afsyngning af kendte sange give fællesskabsfølelse, og med døende kan musikken give smertelindring og samhørighed med pårørende. Som regel samarbejder musikterapeuter med faggrupper som læger, psykologer og specialpædagoger om den terapeutiske behandling.

Kandidatuddannelse i musikterapi på Aalborg Universitet blev oprettet i 1982 og er den eneste af sin slags i Danmark. Uddannelsens mål er at give de studerende et så bredt og grundigt kendskab som muligt til de forskellige områder af musikterapien, dvs. musikterapi inden for psykoterapeutiske arbejdsområder, inden for medicinske områder og inden for specialpædagogiske områder. Det bærende teoretiske forståelsesgrundlag er psykodynamisk, kommunikationsteoretisk og læringsteoretisk.

Musikterapiforskningen på Aalborg Universitet er centreret omkring den internationale forskerskole, oprettet 1996, samt forskningsklinikken, oprettet i 1994 i et samarbejde mellem universitetet og Aalborg Psykiatriske Sygehus. Forskningen udfolder sig især inden for følgende områder:

  • Voksenpsykiatri
  • Børn uden sprog/med forsinket eller afvigende kommunikativ udvikling
  • Assessmentmetoder og evidensbaseret praksis
  • Demens og Alzheimer
  • Somatisk behandling (cancer, hjertesygdomme, stress) og rehabilitering
  • Palliativ behandling og hospicepleje


Læs om Musikterapiens historie

Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi

Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi - musikterapeut spiller fløjte med dreng

CEDOMUS formidler forskningsbaseret viden om musikterapi og undersøtter etablering af samarbejdsprojekter mellem eksterne parter og musikterapimiljøet på Aalborg Universitet.

www.cedomus.aau.dk