NOCKS

Rådgivning

Rådgivning om kultur og sundhed

I Nordjysk Center for Kultur og Sundhed tilbyder vi rådgivning om, hvordan kulturprodukter og kulturoplevelser eller aktiviteter kan bruges til at forbedre borgeres sundhed. Rådgivningsenheden i NOCKS har som formål at udvikle og yde rådgivning på projekter på tværs af organisationer, sektorer og fagfelter med fokus på kultur som sundhedsfremmende indsats. Det er også muligt at booke et foredrag med en forsker fra AAU eller en fra NOCKS vidensnetværket.

Et samarbejde med NOCKS kan have forskellige formater afhængig af fokus, midler og rammer. Overordnet tilbyder vi to typer af rådgivning:

 • +

  Analyse og evaluering

  Analyse og evalueringsprojekter er typisk større projekter, hvor vi tilbyder:

  • hjælp til udvikling af projektet
  • konsulentbistand undervejs
  • evaluering af gennemførte projekter.

  Læs gerne vores evalueringguide for at blive klogere på, hvordan det kunne se ud og måske blive inspireret.

  Eksempler på projekter:

  Indsamling af viden om virkemidler og selvoplevet sundhed

  Dybdegående interview med brugere af kultur og sundhedsprojekter med henblik på at forstå, hvad der virker i detaljer, og opnå viden om selvoplevet sundhed hos den enkelte og i grupper. Resultater præsenteres i en samlende rapport og udføres i tæt samarbejde med rekvirent.

  Effektmåling af kultur og sundhedsprojekter

  Udvikling af evalueringsdesign med fokus på at måle effekten af kultur og sundhedsprojekter for udvalgte grupper. Sigtet er at afprøve hypoteser om sundhedseffekter, som enten kan være i form af formindskede symptomer eller forbedring af ressourcer. Projektet kan også indebære, at NOCKS står for medudvikling af skræddersyet læringsworkshop for fagfolk, der skal indgå i bestemte evalueringsprojekter, indsamling af data, dataanalyse og resultatsformidling.

   


   

 • +

  Kurser og kompetenceudvikling

  NOCKS tilbyder planlægning og udførelser af forskellige former for kompetenceudvikling. Det kan være i form af både korterevarende kurser og længerevarende kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere i organisationer, der ønsker at bruge kunst og kultur til at forbedre sundheden hos borgere.

  Eksempler på kompetenceudvikling:

  Kultur anvendt i plejesektoren eller som pædagogisk indsats

  Målgruppen er sundhedspersonale eller pædagogisk personale, der ønsker viden om kulturen og kunstens virkemidler og muligheder herunder udvikling af udvalgte redskaber og ideer til brug i eget arbejde. I et udvidet kursus med flere moduler kan personalet få flere redskaber og under supervision og sparring afprøve kursusmaterialet i praksis. I et udvidet kursus vil det også være muligt at fokusere på evaluering og formidling af projekter.

  Kunst og kultur med sundhed som mål

  Målgruppen er kunstnere og kulturformidlere, der ønsker viden og færdigheder i at anvende kunsten med et sundhedssigte. Kurset omfatter også viden om sundhed og udsatte grupper og deres behov, samt hvordan disse behov kan tilgodeses under kulturelle oplevelser og aktiviteter. I et udvidet kursus kan deltagere tillige fokusere på mere udsatte grupper og etikken heromkring samt opøve kompetencer i at evaluere og formidle projekter.

   

Hvad koster det?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om samarbejde med NOCKS og prislejet for de forskellige typer af samarbejde.

Kontakt NOCKS

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed

Har du en ide til et projekt om kultur til forbedring af sundhed, eller har du brug for sparring i forbindelse med at sætte gang i kulturaktiviteter på sundhedsområdet, så kontakt NOCKS for en uforpligtende snak.