NOCKS

Formål og strategi

Formål og strategi for NOCKS

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed på Aalborg Universitet beskæftiger sig med, hvordan kunst- og kulturoplevelser/aktiviteter kan bruges til at forbedre borgeres sundhed. Vi har fokus på at:

 • styrke forskning og skabe ny viden om, hvordan kultur kan fremme sundhed
 • styrke kvaliteten og den praktiske implementering ved at styrke vidensudveksling og samarbejde samt tilbyde relevante kompetenceudviklingskurser
 • styrke samfundets udbytte ved at sætte fokus på borgeres sundhed og indgå aktivt i politiske diskussioner og debatter.

NETVÆRK OG PARTNERE

Netværket Nordjysk Center for Kultur og Sundhed er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland og Aalborg Kommune. Dette samarbejde har ligeledes til hensigt at skabe mere grobund for kultur og sundhed, hvor kulturprodukter og kulturoplevelser målrettet anvendes med henblik på at fremme borgeres sundhed.

Samarbejdet fungerer som et vidensnetværk mellem partnere, mens videnscenteret er placeret på Aalborg Universitet, der har primær ansvar i forhold til at drive centeret og afholde netværksmøder. NOCKS har specifikke formål om at styrke forskning og ny viden om, hvordan kultur kan komplementere sundhed, implementere denne viden i praksis samt styrke det sammenhængende sundhedsvæsen og det sundhedsfremmende samfund.

Hovedformålet er således at styrke og sikre kvaliteten af kulturbaserede sundhedsprojekter gennem evidensbaseret dokumentation, brugertilpasset og fagspecifik viden, kompetenceudvikling, tværfagligt og tværsektionelt samarbejde samt et samfundsøkonomisk og politisk perspektiv.

 

FOKUSOMRÅDER

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed har tre fokusområder:

1. Styrke forskning og generering af ny viden

 • Hvor det er relevant at etablere, støtte og udvikle forskningsprojekter, der genererer ny viden herunder både effektstudie samt kvalitative studier omkring borger- og patientoplevelse.
 • Hvor det  er relevant at inkludere og rådgive omkring samfundsøkonomisk  udbytte.
 • Samarbejde omkring fælles projekter når muligt og styrke tværsektionelle undersøgelser og projekter.

2. Styrke kvalitet og praksis implementering

 • At gøre viden offentlig tilgængelig gennem løbende formidling
 • At styrke samarbejde omkring kultur- og sundhedsprojekter på tværs af sektorer
 • At samarbejde med kultur- og sundhedsinstitutioner og bygge videre på fælles erfaringer
 • At tilbyde relevante kompetenceudviklingskurser til forskellige faggrupper herunder undervisere,  læger, kulturudøvere, offentlige  ansatte, osv.
 • Hvor det er relevant at understøtte tværfaglig samarbejde og udveksli ng.

3. Styrke samfundets udbytte

 • Hvor det er muligt at styrke fokus på borgerens/patienten / menneskets sundhed
 • Hvor det er muligt at styrke fokus på sundhed på trods af sygdom
 • Hvor det er muligt at indgå aktivt i politiske diskussioner og debatter
 • Udvikle temadage og konferencer for forskere og udøvere med henblik på at formidle viden og skabe debat på tværs, såfremt der er fornødne økonomiske ressourcer

 

Om Nordjysk Center for Kultur og Sundhed