NOCKS

NOCKS Aktiviteter

Konferencer/oplæg/præsentationer

Som en del af vores aktiviteter deltager vi i videst muligt omfang i forskellige konferencer, seminarer og lignende indenfor feltet kultur og sundhed. Hvis du gerne vil vide hvilke projekter NOCKS er med i, kan du læse med her.
Nedenfor  er et udpluk af centrets udadvendte aktiviteter:
 

2020


Konference om kulturens samfundsmæssige betydning

Kulturministeriet afholder konference hvor NOCKS er inviteret med som oplægsholder. Mere info følger

september 2020: konference om kultur som sundhedsfremme

NOCKS holder oplæg om forskning indenfor musik og sundhed. Kunst og kulturelle oplevelser kan ifølge WHO være med til at gøre os sundere, både fysisk og mentalt, og kulturen kan fungere som supplement til medicinsk behandling af fx depression. Det konkluderer en ny rapport, som bliver fremlagt på konferencen ”Kultur som sundhedsfremme” den 24. marts 2020. Konferencen bliver holdt af Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland og finder sted på Aarhus Teater.

 

2019


september 2019 Udviklingskonferencen

05.09.2019 kl. 13.30-17.30

Musik til sundhedsfremmende formål - sammen realiserer vi musikkens potentiale i fremtiden
sundhedsvæsen. NOCKS er medarrangør af konference i samarbejde med Tænketanken Musik og Sundhed.
 

August 2019 KULTURMØDE: NOCKS - På tværs af Kultur og Sundhed 

23.08.2019 kl. 18-19 Bag Plankeværket

Der foregår efterhånden en del kultur- og sundhedsprojekter rundt om i landet til gavn for mange borgere og patienter Projekterne handler om at høste de gode sundhedsmæssige gevinster ved kulturen, og der er mange gode erfaringer og eksempler på, hvordan der bygges bro mellem sundhedsfag og kunst- og kulturelle aktiviteter samt mellem region, kommune og kulturinstitutioner. Effekten kan vi også dokumentere, men det er stadig tilfældigt, hvor man som borger/patient har mulighed for at deltage i sådanne projekter. På baggrund af konkrete eksempler fra Nordjysk Center for Kultur og Sundhed (NOCKS) og Region Nordjylland vil vi gerne debattere, hvordan vi skaber bæredygtige vilkår og muligheder for kultur- og sundhedsprojekter bredt i Danmark. Hvordan kan det politiske system sikre, at kultur- og sundhedsindsatser er et tilbud som borgere og patienter har adgang til samt at økonomien og fagligheden er tilgængelig?


23.april 2019 Fællesskab i kulturaktiviteter og mental sundhed

Oplæg på Viborg Bibliotekerne i forbindelse med projektet omkring Guided Fællessang+

 

2018


November 2018: Nordic Arts & Health Research Conference, Turku, Finland

07.11.2018 kl. 08.30 - 15.30

NOCKS, Nordjysk Center for Kultur og Sundhed, er med til at arrangere Nordic Arts & Health Research Conference. Konferencen har som mål at opstarte og understøtte et netværk af nordiske forskere i feltet kunst, kultur og sundhed og er en mulighed for forskere på området at dele og diskutere aktuelle projekter og erfaringer såvel som eventuelle sammenfald i fokusområder.
 

August 2018: At bygge bro mellem kultur og sundhed, Kulturmødet Mors

Kunst og kultur kan komplettere den traditionelle behandling og bidrage til at den samlede behandlingseffekt forstærkes. Forsker Anita Jensen og overlæge Per Thorgaard beskriver nødvendigheden af at justere etablerede behandlingsstrategier og skabe et nyt og fælles sprog omkring en helhedorienteret behandling af patienter. Læs deres klumme på Altinget.

 

August 2018: Konference: The Human Condition in between Medicine, Arts and Humanities.

The European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare afholdt deres 32nd EUROPEAN CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF MEDICINE AND HEALTH CARE i Lissabon i august 2018, hvor årets tema var “The Human Conditiokultur på receptn in between Medicine, Arts and the Humanities”. Forsker Anita Jensen deltog med et oplæg om kultur på recept. Mere om The European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare her og mere om selve konferencen her.
 

April 2018: Oplæg: Fællesskab i Kulturaktiviteter & Mental Sundhed

I forbindelse med projektet ”Guided Fællessang” af Viborg Bibliotekerne afholdt lektor Stine Jacobsen oplæg om Fællesskab i Kulturaktiviteter & Mental Sundhed 23.april 2018.

Læs mere om guidet fællessang på biblioteket her
 

Februar 2018:NOCKS Konference: Kultur kan give sundhed, Musikkens Hus, Aalborg

Moderator: Clement Kjærsgaard

NOCKS arrangerede denne én-dags erfarings- og innovationskonference om hvordan vi som samfund bedre kan udnytte kunst og kultur i forebyggelses- og sundhedsfremmende øjemed. Formålet med konferencen var vidensdeling og faglig sparring - og ikke mindst øget politisk fokus på og bevidsthed om fagfeltet. Deltagerne i konferencen var forskere på området, politikere samt kulturaktører med udtalt interesse for sammenhængen mellem kunst, kultur og sundhed. De forskellige foredragsholdere præsenterede divergerende perspektiver på den aktuelle forskning og praktiske erfaringer og diskuterede ideer, udfordringer og mulige løsninger.

Deltagere i panelet:

Mette Bock, MF, Kultur- og Kirkeminister

Flemming Møller Mortensen, MF, medlem af Folketingets Kulturudvalg samt Ældre- og Sundhedsudvalg

Lise Bech, MF, medlem af Folketingets Ældre- og Sundhedsudvalg

Stine Lindahl Jacobsen, lektor, leder af Musikterapi Aalborg Universitet samt leder af styregruppen for NOCKS

Esben Schouboe, cand.comm. i journalistik med bl.a. naturvidenskab som område

Anders Majlund Christensen, souschef Aalborg Symfoniorkester

Lena Brostrøm Dideriksen, Formand for Dansk Artist Forbund

Susi Hyldgaard, formand for DJBFA, Medlem af Tænketanken: Musik og Sundhed,

Mogens L. Larsen, overlæge Aalborg Universitetshospital

Mads Lindholm, erhvervspsykolog, udviklingskonsulent og musiker

Mikael Odder, kulturkoordinator i stresstilbuddet “Kulturvitaminer”, Aalborg Kommune Mette Højborg

Læs mere her:

https://www.aau.dk/arrangementer/vis/konference--kultur-kan-give-sundhed.cid339155

https://www.dfs.dk/nyheder/2017/kultur-kan-give-sundhed/

https://ec.europa.eu/epale/en/content/konference-kultur-kan-give-sundhed

 

2017


November 2017: Oplæg: Organisationen for Danske Museer (ODM) Årsmøde. Århus

Forsker Anita Jensen holdt et oplæg på Danske Museers årsmøde om Kultur på Recept.

ODM arbejder bl.a. for at være et samarbejdsforum for alle fagkategorier med tilknytning til dansk museumsvæsen. Læs mere om ODM her.


September 2017: Konference: Kultur og Sundhedsfremme, Nationalmuseet, København

Torsdag den 21. september 2017 deltog Anita Jensen i Danmarks første konference om kultur og sundhedsfremme, der fandt sted på Nationalmuseet. På konferencen var der både nationale og internationale forskningsoplæg og workshops om temaet. Forkvinde for Læseforeningen, Mette Steenberg, stod bl.a. for en workshop i metoden ’guidet fælleslæsning’.

Læs mere om konferencen her

Læs mere om ’guidet fælleslæsning’ her


August 2017:Debatmøde: Om kultur og sundhed, Kulturmødet Mors

NOCKS planlagde i samarbejde med Region Midtjylland et debatmøde om Kultur og Sundhed på Kulturmødet 2017.


Juni 2017:Konference: Culture, Arts and Well-being Conference, Bristol, UK

NOCKS deltog i konferencen Culture, Arts and Well-being i Bristol i juni 2017 med et oplæg af forsker Anita Jensen om fordele og ulemper ved forskellige former for tværfaglige kunst-, kultur- og sundhedspraksisser. På konferencen var der 453 oplægsholdere fra 23 forskellige lande.

Links:

Det fulde program kan ses her

Den færdige rapport i PDF kan læses og downloades her

Og forskellige highlights lige her

 

2017: Oplæg: Dansk Folkeoplysnings Samråd, (DFS), København

 

Forsker Anita Jensen fra NOCKS holdt oplæg om ’kultur og sundhed’ for Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor repræsentanter for 36 forskellige folkeoplysningsorganisationer var til stede.

Læs mere om DSF´s arbejde med sundhed og trivsel her


Juni 2017: Foredrag: Om Nordjysk Center for Kultur og Sundhed, Aalborg

I forbindelse med Kulturudvalgets besøg i Aalborg juni 2017, havde Lektor Stine Jacobsen og Claus Svenstrup (Region Nordjylland) foredrag omkring Nordjysk Center for Kultur og Sundhed (NOCKS).


Marts 2017: Oplæg: Kulturelle Samråds Temamøde 2017, Odense

Temamødets overskrift var ’Kulturens sidegevinster og potentialer’ og bestod af præsentationer af en lang række projekter, der arbejder med at italesætte kunstens forskellige sideeffekter.

Forsker Anita Jensen fra NOCKS holdt oplæg om kultur som sundhedsfremmende faktor i et tværfagligt felt. I oplægget blev der givet eksempler fra ind- og udland og desuden et indblik i det samarbejde, der finder sted mellem Videnscenter for Kultur og Sundhedsfremme ved AAU, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Region Nordjylland.

Læs mere om temamødet her


Januar 2017

Konference: Nytårskur – Sundhedsfremme i et bæredygtigt perspektiv, RUC, Roskilde

Nytårskuren blev afholdt d. 27. januar 2017 på RUC. Grundlaget for 2017´s arrangement var FN´s sytten nye verdensmål. Konferencen havde overskriften: ”Sundhedsfremme på vejen mod større social og miljømæssig bæredygtighed”. Forsker Anita Jensen fra NOCKS deltog i panelet.

Læs mere om Nytårskuren her


Januar 2017: Konference: Musik og Læring, Det Jyske Musikkonservatorium, Århus

Det Jyske Musikkonservatorium afholdt deres årlige ”Musik & Læring” konference 4-5.januar 2017, og lektor Stine Jacobsen holdt i den forbindelse et oplæg omkring Musik og sociale kompetencer samt Musikalsk Interaktion.

 

2016


September 2016: Konference: Kultur og sundhed, Holstebro Kommune

Holstebro Kommune havde d.28.september 2016 en konference med temaet ”Kultur og sundhed”, og lektor Stine Jacobsen holdt i den forbindelse et oplæg omkring Musikterapi som redskab for socialt udsatte familier.

Mere om konferencen her.


Juni 2016: Konference: Mental Sundhed, Aalborg Kommune

Aalborg Kommune afholdt 1.juni 2016 konferencen Mental Sundhed, og lektor Stine Jacobsen holdt i den forbindelse et oplæg omkring Mental sundhed og effekten af Musikterapi for demensramte: Mer’ end blot underholdning!

Se mere om konferencen her

 

Tænketanken Musik og Sundhed

Tænketanken Musik & Sundhed arbejder for at implementere sundhedsfremmende musik i sundhedsvæsenet. Lars Ole Bonde (rådgivningspanelmedlem NOCKS), Per Thorgaard og Anita Jensen har bidraget til opstarten af Tænketanken Musik og Sundhed i form af vidensgrundlag og strategi.

Læs mere om tænketanken Musik og Sundhed her

 

The Nordic Arts & Health Research Network

De vigtigste mål for det nordiske netværk for kultur- og sundhedsforskning er, at:

  • Fremme tværfaglig diskussion og samskabelse af viden (oplevelsesmæssig, praktisk, teoretisk) inden for det tværfaglige kultur- og sundhedsfelt
  • Skabe en platform for samarbejde i nordisk sammenhæng
  • Støtte interaktion mellem forskning, praksis og uddannelse inden for kunst og sundhed
  • Fremme udviklingen af ​​forskning inden for kunst og sundhed og forskningsmetoder
  • Fungerer som en platform til planlægning af nye nordiske forskning og projekter
  • Formidle information om den nordiske kultur- og sundhedsforskning til et bredere publikum

Læs mere om The Nordic Arts & Health Research Network

ECRN

Anita Jensen er den danske repræsentant for det internationale netværk for Arts Health Early Career Research Network (ECRN)

Læs mere om Arts Health Early Career Research Network

Om Nordjysk Center for Kultur og Sundhed