NOCKS

Nyheder

Ny rapport om resultaterne af et kultur-på-recept program i Aalborg Kommune (Kulturvitaminer)

Ny rapport om resultaterne af et kultur-på-recept program i Aalborg Kommune (Kulturvitaminer)

Denne rapport fremlægger de første resultater af et kultur-på-recept program i Danmark. Baggrunden for rapporten har været et ønske om at få undersøgt den selvoplevede effekt af deltagelse i Kulturvitaminer for borgere, der er sygemeldte med let til moderat stress, angst og/eller depressioner. Resultaterne er udgivet i en rapport samt i en kort sammenfatning, som begge kan hentes her på siden.

Lagt online: 26.11.2018

Kulturvitaminer er et program, der er udarbejdet af Sundheds- og Kulturforvaltningen og forankret i Center for Mental Sundhed i Aalborg med følgende lokale kulturinstitutioner/aktører:

  • Kunsten
  • Aalborg Bibliotekerne
  • Aalborg Symfoniorkester
  • Aalborg Stadsarkiv
  • Den Rytmiske
  • Aalborg Teater

Endvidere indeholder programmet en guidet tur med en naturvejleder samt instruktion i brugen af musik som et terapeutisk tiltag. Projektet løber over ti uger med tre ugentlige mødegange med en varighed af mellem to til tre timer og deltagerne.

Forskningsrapporten konkluderer, at deltagerne i undersøgelsen har oplevet en forbedring af deres mentale sundhed, at de har indgået i et positivt fællesskab og at deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter kan skabe et frirum og nysgerrighed.  Kulturvitaminer anskues som en katalysator, der har fremmet adgangen til indre ressourcer hos den enkelte, som kan understøtte den pågældendes aktuelle livssituation.

Deltagelse i Kulturvitaminer har været et hjælperedskab i processen, der kan flytte den enkelte hen mod et sted, hvor mestringsmekanismerne får et ’boost’ gennem nye erfaringer og oplevelser. Disse erfaringer har påvirket deltagernes oplevelse af sig selv i verden og derved igangsat et bevægegrundlag, der giver motivation for fremtiden og/eller bedre trivsel i deres liv. Det har endvidere skabt et fundament for kunne at forbedre og acceptere sin egen livssituation, bidrage til fællesskabet og samfundet.  Endvidere legitimeres det enkelte menneskes egen oplevelse og vurdering af, hvad der kan være med til at fremme menneskets trivsel og forbedrede mentale sundhed.

Resultaterne er udgivet i en rapport samt i en kort sammenfatning:

Rapport:

Kulturvitaminer – et Kultur på Recept-projekt i Aalborg

Sammenfatning:

Kulturvitaminer – kultur på recept i Aalborg Kommune. Sammenfatning af resulater og konklusioner