NOCKS

Nyheder

Ny forskningsbaseret guide hjælper med at evaluere effekten af kulturaktiviteter på sundhed og trivsel

Ny forskningsbaseret guide hjælper med at evaluere effekten af kulturaktiviteter på sundhed og trivsel

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed på Aalborg Universitet har i samarbejde med Region Skåne udarbejdet en forskningsbaseret guide til, hvordan man kan evaluere kunst- og kulturaktiviteter i sundheds- og socialsektoren. Guiden er målrettet fagfolk, der arbejder med kultur- og sundhedsprojekter.

Lagt online: 19.06.2020

Kunst- og kulturaktiviteter som musik, dans, teater, billedkunst, poesi og litteratur anerkendes i stigende grad for at kunne bidrage til sundhed og trivsel. Samtidig et der et øget behov for at kunne dokumentere effekt og virkning af kultur- og sundhedsprojekter. Ifølge Anita Jensen, der står bag guiden, har det været vigtigt at afdække, hvilke behov der findes for at kunne lave en grundig evaluering i det tværfaglige felt. Guiden er udarbejdet på grundlag af informationer fra fagfolk i hele Norden. Hun siger:

- Dette redskab har været efterspurgt længe af forskellige faggrupper, der arbejder med kultur- og sundhedsprojekter. Vidensdeling på tværs af sektorer og landegrænser er lettere, hvis man har et fælles evalueringsformat. Vi ved alle, hvor essentielt det er at kunne dokumentere og redegøre for, hvordan midler er anvendt, og hvilken virkning eller effekt et projekt har haft, og her giver denne guide en håndsrækning.

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed står i samarbejde med Region Skåne bag den forskningsbaserede guide med inspiration til, hvordan en evaluering kan gennemføres. Den indeholder blandt andet:

  • Oversigt over forskellige fokusområder for en evaluering som for eksempel mental og fysisk sundhed, økonomisk værdi, roller og ansvar.
  • Gennemgang af udvalgte redskaber til at måle trivsel og livskvalitet, der alle er gratis og ikke kræver særlig ekspertise at benytte.
  • Gennemgang af fordele og ulemper ved forskellige metoder som interview, spørgeskema og observation samt kunstbaserede metoder som ’photovoice’, poesi og drama. 
  • Checkliste til evalueringsprocessen.

Guiden bliver oversat til både finsk, norsk og svensk.

Hent guiden

Den danske guide og en bagvedliggende rapport kan hentes frit på hjemmesiden for Nordjysk Center for Kultur og Sundhed: Kultur og Sundhed Evalueringsguide

For yderligere information kontakt

Gæsteforsker Anita Jensen: telefon: +45 60191276, e-mail: anita.jensen@skane.se

Kommunikationsmedarbejder Susanne Togeby: telefon: 9940 9059, e-mail: susannet@hum.aau.dk