NOCKS

Nyheder

Rapport om projektet musik til covid-19-vaccine

Ny AAU-forskning viser, at baggrundsmusik i forbindelse med vaccination kan have positiv effekt

Projektet ‘Musik til covid-19-vaccine’ har dokumenteret, at baggrundsmusik i forbindelse med vaccination kan have positiv effekt for både borgere og ansatte. Det gælder særligt oplevelsen af ventetiden, humøret og lydmiljøet i vaccinehallen for borgernes vedkommende og for ansattes vedkommende også i form af kontakt med borgere og samarbejde med kollegaer. Her kan du hente rapport, som er udarbejdet på baggrund af projektet.

Lagt online: 02.09.2021

Studerende og forskere fra musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet har i samarbejde med den regionale ledelse af vaccineprogrammet i Nordjylland og højtalerfirmaet SOWA SOUND undersøgt, hvordan udvalgt musik kan afspilles til gavn for både ansatte og borgere i forbindelse med vaccination.

En 9 timers lang spilleliste er blevet udviklet og afprøvet, hvor musikken er sammensat med sigte på at berolige borgerne og også bidrage positivt til stemningen på vaccinestederne for personalet. Musikken kombinerer forskellige genrer, og varierer i forhold til grader af intensitet, kompleksitet og genkendelighed. Løbende er musikken blevet justeret under afprøvning på Håndværkervej i Aalborg i maj/juni 2021, hvor der er samlet data omkring borgere og personalets oplevelser på dage med og uden musik.

På den baggrund er udarbejdet en rapport, som præsenterer baggrundsviden, metode og resultater samt diskuterer anvendelse, etik og anbefaling for videre brug.

Rapporten konkluderer blandt andet, at baggrundsmusik i forbindelse med vaccination kan have positiv effekt for borgere og ansatte, særligt hvad angår oplevelsen af ventetiden, humøret og lydmiljøet i vaccinehallen for borgernes vedkommende og for ansattes vedkommende også i form af kontakt med borgere og samarbejde med kollegaer. Dog kan baggrundsmusikken også have modsatrettet virkning eksempelvis i spidsbelastede perioder med megen støj.

Hent rapport om projektet musik til covid19 vaccine