AAU logo

vis

Rapport giver systematisk gennemgang af den internationale litteratur om Kultur og Sundhed

Rapporten præsenterer en opdateret systematisk gennemgang af den internationale litteratur inden for kultur og sundhedsfeltet.

Lagt online: 06.04.2017

Dette review undersøger den eksisterende viden om kultur- og sundhedspraksis med særlig henblik på at udvikle fagspecifik viden, kompetencer og tværfaglige samarbejder mellem aktørerne i feltet og med henblik på at belyse sammenhænge mellem kultur og sundhedsfremme.

Formålet med reviewet er at samle viden fra det internationale (og nationale) felt, som kan være med til at skabe et vidensfundament for en strategisk tilgang til kultur og sundhedsfremmende initiativer i Region Nordjylland, både fra et overordnet politisk perspektiv, fra en forskningsmæssig tilgang og i forhold implementering i praksis. Resultaterne fra reviewet vil bidrage til en grundlæggende vidensbank for NOCKS samt medvirke til at identificere områder, der fremadrettet skal satses på.

Download rapporten: En systematisk gennemgang af den internationale litteratur om Kultur og Sundhed - Værdien af kunst- og kulturaktiviteter som kliniske, terapeutiske og rammesatte tiltag