NOCKS

vis

Konference: Kultur kan give Sundhed

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed inviterer til én-dags konference om, hvordan samfundet bedre kan udnytte kunst og kultur forebyggende og sundhedsfremmende.

Tidspunkt

05.02.2018 kl. 08.30 - 16.00

Beskrivelse

Der er internationalt en stigende erkendelse af og erfaring for, at kunst og kultur kan bidrage til menneskers sundhed og helbredelse. Kultur i sundhedens tjeneste finder sted på alle felter: I det sociale omsorgsarbejde, i sundhedsplejen, på hospitaler, i helbredelse og rehabilitering af syge, hos patientforeninger, i lokalsamfundet m.v. Der er tale om kunstens og kulturens bidrag til både psykisk og fysisk sundhed.

Sunde mennesker er et vigtigt grundlag for et sundt samfund, og derfor har kultur og sundhed stigende interesse og prioritet i befolkningen og hos beslutningstagerne. I historisk perspektiv er feltet nyt, men vi er allerede på vej fra erkendelse over anerkendelse til praksis. Nu skal vi videre.

NOCKS inviterer derfor til en én-dags konference i Aalborg. På tværs af fagfelter, sektorer og politiske holdninger sætter konferencen til diskussion, hvordan samfundet bedre kan udnytte kunst og kultur forebyggende og sundhedsfremmende. Politikere, forskere, kunstnere, sundhedsfaglige personer og andre praktikere fortæller om resultater og kommer med idéer til den videre udvikling.

Moderator for dagen er Clement Kjersgaard.

Pris og Tilmelding

Der er lukket for tilmelding.

Pris kr. 1.000 inkl. morgenmad, frokost og kaffe fra restaurant Musikkens Spisehus.

Download flyer

Program

 

Download program

 

Om NOCKS

NOCKS er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland og Aalborg Kommune. Se mere på www.nocks.aau.dk.

Arrangør

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed

Adresse

Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg

Tilmelding inden

15.01.2018 kl. 12.00