Ole Agger er leder af Træningshøjskolen i Aalborg Kommune

Et lederjob i det offentlige kræver på mange måder en vis musikalitet – evnen til at lytte til de mange stemmer i og omkring organisationen, både hver for sig og sammen og evnen til at koordinere disse stemmer til et samlet velfungerende hele. Det kræver både sans for struktur og for improvisation. Det har musikterapiuddannelse givet en rigtig god træning i.

Lagt online: 06.03.2014

Musik fyldte rigtigt meget i mit liv i mange år, og derfor var det naturligt at vælge en uddannelse, som havde noget med musik at gøre. Når valget faldt på Musikterapi, var det fordi jeg på studiet kunne kombinere musikpassionen med interessen for det eksistentielle eller psykologiske og med dette se frem til et fremtidigt arbejde indenfor behandlingssektoren. Det lykkedes mig da også efter endt uddannelse at få foden indenfor i Aalborg Kommunes Ungdomscenter, hvor jeg fik lov til at udfolde og udvikle mine musikterapeutiske kompetencer. Jeg blev dog gennem min ansættelse i Ungdomscenteret vældig optaget af det organisatoriske og kunne ikke afholde mig fra at søge indflydelse på hele institutionens kultur og tænkning, pædagogik og metoder. Så da der åbnede sig muligheder for ledelse, valgte jeg dette til, mere end at jeg valgte musikterapien fra.

Jeg har i dag været leder i snart 10 år, og er rigtig glad for denne karrierevej, selvom jeg da godt en gang imellem kan savne at være mere forbundet med musikken. Et lederjob i det offentlige kræver på mange måder en vis musikalitet – evnen til at lytte til de mange stemmer i og omkring organisationen, både hver for sig og sammen og evnen til at koordinere disse stemmer til et samlet velfungerende hele. Det kræver både sans for struktur og for improvisation. Det har musikterapiuddannelse givet en rigtig god træning i.