Nanna var i praktik i New York

Nanna var i praktik i New York

Jeg ville gerne se, hvordan musikterapi bliver brugt i andre dele af verden, for at blive inspireret til mit arbejde i Danmark. Så i 9. semesters praktik tog jeg til New York, og var en del af et praktikprogram på hospitalet 'Beth Abraham'. Det var en meget stor oplevelse, særligt det at møde mennesker fra så forskellige kulturer og med meget forskellige historier, og erfare, hvordan musikterapien fungerede som en ramme hvori disse mennesker kunne mødes. Det var også rigtig spændende at have mulighed for at observere og samarbejde med andre musikterapeuter. Det er fantastisk at det kan lade sig gøre som en del af studiet!

Lagt online: 06.03.2014