Studievejledning for Musikterapi

Studievejledningen på Musikterapi

Studerende fra musikterapi ved et vejledningsmøde

Studievejledningen på Musikterapiuddannelsen er for ansøgere samt kommende og nuværende musikterapistuderende.

Studievejledningen tilbyder faglig rådgivning og vejledning i forhold til at være studerende på et universitet og der er to studievejledere, du kan kontakte.

Den decentrale studenterstudievejleder er en studerende fra de ældre årgange, som er i gang med sin uddannelse og derfor kender studiet godt indefra. Studiets studienævnsformand, som fungerer som uddannelsens overordnede studievejleder, kender til rammerne og har et overblik over hele uddannelsen og dens muligheder for fleksibilitet.

Det er helt op til dig, hvem du vælger at kontakte, men til tider vil studievejlederne henvise dig videre til den den anden, hvis det er relevant. 

 

Studievejleder:

Bolette Daniels Beck (studievejleder)

Lektor 
Tlf: 2728 3692                       
E-mail: bolette@hum.aau.dk       

 • Studievejledningsområder:
 • Merit, orlov og dispensation
 • Studievaner
 • Trivsel
 • Studiemæssige udfordringer

 

STUDENTERSTUDIEVEJLEDEre for Musikterapi

Karoline Amaryllis Forshei Nielsen
Signe Skau Pedersen

Musikkens Hus
Musikkens Plads 1, lok. 469, 4. sal
9000 Aalborg

Træffetid : ONSDAG kl. 16.00-17.00 (evt. mail for aftale...)
E-mail: studvejl-musikterapi@hum.aau.dk

Studievejledningsområder:

 • Optagelsesprøve og krav
 • Studievaner
 • Trivsel
 • Studiemæssige udfordringer

Der er faste træffetider, men det er altid muligt via mail at aftale en individuel samtaletid.

 

AAU Studie- og trivselsvejledning

Kan vejlede dig omkring:

 • Studieteknik
 • Studiejob, praktik
 • Karriere
 • Merit, orlov
 • SU, SPS, legater
 • Personlige problemer

https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/


Hvis du vil vide mere om alle de services Aalborg Universitets Bibliotek har til jer som studerende
https://www.aub.aau.dk/studerende/

 

AAU Optagelse

Tager imod spørgsmål af generel karakter:

 • Adgangskrav
 • Ansøgning
 • Dispensationer
 • Valg af studie
 • Studiebolig
 • Sidefag/Tilvalgsfag

https://www.aau.dk/uddannelser/optagelse

Hjælp og ressourcer for studerende

Som studerende på universitetet vil man i løbet af studieårene blive stillet mange opgaver, som bl.a. vil kræve kendskab til studietekniske færdigheder. Personlige udfordringer eller private problemstillinger kan også komme op. Derfor findes der flere organer på AAU og i Aalborg, som du kan benytte dig af, når du har brug for hjælp i dine studieår. Vi har samlet en række links, som er relevante for dig på Musikterapi.

Læs mere