AAU logo

Studievejledning for Musikterapi

Studievejledningen på Musikterapi

Studerende fra musikterapi ved et vejledningsmøde

Studievejledningen på Musikterapiuddannelsen er for ansøgere samt kommende og nuværende musikterapistuderende.

Studievejledningen tilbyder faglig rådgivning og vejledning i forhold til at være studerende på et universitet og der er to studievejledere, du kan kontakte.

Den decentrale studenterstudievejleder er en studerende fra de ældre årgange, som er i gang med sin uddannelse og derfor kender studiet godt indefra. Studiets studienævnsformand, som fungerer som uddannelsens overordnede studievejleder, kender til rammerne og har et overblik over hele uddannelsen og dens muligheder for fleksibilitet.

Det er helt op til dig, hvem du vælger at kontakte, men til tider vil studievejlederne henvise dig videre til den den anden, hvis det er relevant. 

Studievejleder:

Stine Lindahl Jacobsen (studieleder)

Lektor 
Tlf: 9940 9103                           
E-mail: slj@hum.aau.dk       

Studievejledningsområder:
Merit, orlov og dispensation
Studievaner
Trivsel
Studiemæssige udfordringer                     

Decentral studenterstudievejleder:

Christian Horty Stenrøjl

Musikkens Hus
Musikkens Plads 1
9000 Aalborg

Træffetid : Mail for aftale
E-mail: studvejl-musikterapi@hum.aau.dk

Studievejledningsområder:
Optagelsesprøve og krav
Studievaner
Trivsel
Studiemæssige udfordringer

Der er faste træffetider for den decentrale studenterstudievejleder, men det er altid muligt via mail at aftale en individuel samtaletid.

Hjælp og ressourcer for studerende

Som studerende på universitetet vil man i løbet af studieårene blive stillet mange opgaver, som bl.a. vil kræve kendskab til studietekniske færdigheder. Personlige udfordringer eller private problemstillinger kan også komme op. Derfor findes der flere organer på AAU og i Aalborg, som du kan benytte dig af, når du har brug for hjælp i dine studieår. Vi har samlet en række links, som er relevante for dig på Musikterapi.

Læs mere