AAU logo

Semesterevaluering for Musikterapi

Semesterevalueringer (SurveyXact)

Evalueringspolitik for Musikterapi

Som led i studiets kontinuerlige udvikling og kvalitetssikring, foretages der evalueringer hvert semester. Der evalueres på tre måder:

    • elektronisk og centralt styret evaluering i slutningen af semestret
    • mundtlig og intern evaluering undervejs eller ved  afslutningen af moduler og vejledningsforløb
    • fremlæggelse og debat af den elektroniske semesterevaluering

Læs mere (pdf)

Semesterevaluering PROMUSA - Eftervidereuddannelse

EFTERÅR 2018

EVU
Opsummering

FORÅR 2018

EVU
Opsummering

FORÅR 2017

EVU
Opsummering
Studiemiljøevaluering

efterår 2016

EVU
Opsummering

forår 2016

EVU
Opsummering

EFTERÅR 2015

EVU
Opsummering

FORÅR 2015

EVU
Opsummering

EFTERÅR 2014

EVU
Opsummering

Forår 2014

EVU
Opsummering

EFTERÅR 2013

EVU
Opsummering

Forår 2013

EVU
Opsummering

Efterår 2012

EVU
Opsummering