Aftagerpanelet for Musikterapi

Aftagerpanel

Aftagerpanelet er nedsat af Studienævnet består af medlemmer, som har indsigt og interesse i udviklingen af – og behovet for uddannelsen. Formålet med etableringen af aftagerpanelet er at sikre en dialog mellem uddannelsen og aftagerne omkring uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Medlemmerne omfatter private og offentlige aftagere, arbejdsgiverorganisationer, faglige organisationer, alumner, institutioner, konsulentvirksomheder, censorer og undervisere.

Aftagerpanelerne afholder 1-2 årlige møder

Aftagerpanelets funktionsperiode er 4 år, hvorefter sammensætningen revurderes. Det tilstræbes, at der sker en løbende udskiftning af medlemmerne, samtidig med at kontinuiteten bevares.

Det aktuelle aftagerpanel består af:

  • Astrid Faaborg Jacobsen, Kandidat i musikterapi og censorformand, SDU
  • Sven-Erik Holgersen, Lektor, PhD Aarhus Universitet, Arts Institut for Uddannelse og Pædagogik
  • Per Thorgaard, Ledende overlæge, Anæstesien Nord, Aalborg Universitetshospital
  • Hilde Skrudland, Kandidat i musikterapi, Inst. for Kommunikation og Handicap (IKH)
  • Mark Self, psykolog, Udrednings- og opvækstspecialet Vesterlund
  • Heidi Götze, afdelingsleder KABS Stjernevang
  • Niels Svaneborg, Specialeansvarlig overlæge, Neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital og Neurorehabiliteringen for Region Nordjylland
  • Bodil Kloborg, Afdelingsleder, Specialrådgivningen for VISO, IKH, Region Midtjylland
  • Rikke Hoff, Kandidat i Musikterapi, Hvide og Gule Hus, Socialpsykiatrien i Gentofte