AAU logo

Studienævnet for Musikterapi

Studienævnet for Musikterapi

Her finder du informationer om studienævnets medlemmer, kommende møder samt dagsordener og referater. Studienævnsmøderne afholdes som regel den 2. onsdag i hver måned.

Medlemmer af studienævnet for Musikterapi 2018

Undervisere:
Stine Lindahl Jacobsen, formand
Jens Anderson-Ingstrup

Studerende:
Amanda Fog-Møller Haar, næstformand
Karen Bjørnskov Christensen
Ester Haslund-Gjerrild

Christian Horty Stenrøjl, observatør (studenterstudievejleder)

Kirsten Christensen, sekretær

Referater af studienævnsmøder på Musikterapi