Gustavo Gattino er årets underviser på musikterapi i 2020

Gustavo Gattino er årets underviser på musikterapi i 2020

De studerende på musikterapi har valgt at nominere Gustavo Gattino til årets underviser. Valget begrunder de blandt andet med Gustavos alsidige pædagogiske tilgang og lydhørhed overfor studerendes oplevelse af undervisningen, som han tilpasser for at den giver mening for de studerende.

Gustavo Gattino underviser både på praktiske og teoretiske fag på musikterapi, heriblandt guitar og udviklings- og neuropsykologi. Han beskrives som en utrolig dygtig og inspirerende underviser, der gør selv svært tilgængeligt stof spiseligt. I de studerendes indstilling nævnes blandt andet:

  • Jeg har enormt stor respekt for den måde Gustavo tilgår sin undervisning. At han underviser på engelsk, kan i starten godt gøre en lidt nervøs. "Forstår jeg det hele, får jeg svaret rigtigt osv". Men nervøsiteten er hurtig væk og dette pga. Gustavos væremåde. Han er helt ok med, at man svarer på dansk. Jeg synes, at det er enormt stærkt, at han tænker på portugisisk, lytter på det danske og svarer på engelsk. Han vil gerne lære det danske sprog - han er meget nysgerrig på det og spørger gerne, hvis han er i tvivl. Dette gør det også lettere for os studerende at spørge, hvis der er noget, som vi er i tvivl om.
  • Han er en utrolig dygtig underviser. Det er tydeligt, at han brænder enormt for faget. Han har en utrolig stor viden, som han gerne deler ud af. Men det er på den fede måde! Han er meget pædagogisk i sin tilgang til at lære fra sig. Det skal give mening for os studerende, og han ændrer gerne sin plan, hvis det fungerer bedre. Han er anerkendende og man føler ikke, at noget er forkert - tvært imod så favner han alle input. Dette gælder både i de praktiske fag, men absolut også i de teoretiske. Vi har på dette semester haft Gustavo til størstedelen af vores udviklings- og neuropsykologi. Det kan ind imellem være svært stof, og der er mange fagord at huske og forstå. Gustavos måde at gribe det an på gjorde det noget mere spiseligt, da han havde planlagt undervisningen, så vi blev inddraget i at formidle stoffet til hinanden. Ligeledes har Gustavo altid eksempler og forklaringer, der trækker det svære stof ned i et forståeligt leje
  • De praktiske fag med Gustavo er super fede. Ud over at han mestrer især guitaren helt vildt, hvilket er til inspiration for os studerende, så trækker han på en masse erfaring indenfor faget, så også her er der altid praktiske eksempler, hvilket gør stoffet mere forståeligt. Undervisningen med Gustavo er aldrig kedelig. Han veksler mellem mange forskellige læringsmetoder og er altid velforberedt. Derudover har han en fed humor og er ikke bleg for at være selvironisk. Han er ligeledes interesseret i at høre fra os studerende, hvordan vi oplever undervisningen, så han selv kan lære og forbedre.