AAU logo
Velkomst til musikterapi i Musikkens Hus og koncerten musikalske fortællinger

Velkomst til musikterapi i Musikkens Hus og koncerten musikalske fortællinger

Musikalske fortællinger er en koncert bygget op af spændende og gribende indslag med musik og ord fra brugere af musikterapi. Kom og vær med til housewarming og få indblik i hvordan musikken kan gøre en forskel.

Tidspunkt

30.09.2016 kl. 14.00 - 18.00

Beskrivelse

Download invitation

Koncert del 1, kl. 14.00

 • Velkomst v. Ulla Holck, lektor i musikterapi  & Jens Anderson-Ingstrup, ph.d.-studerende
 • Elever fra Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation, Studievej Nørresundby, spiller et nummer sammen med musikterapeut Lis Karlsen, bakket op af Finn Pedersen og Siri Brynhildardóttir. Derefter synger Michelle Leest Andersen, ligeledes VUK, sin egen sang
 • Karsten Søndergård, solist med egne danske sange, Kultur- & kontaktsted Kragelund, Århus kommune
 • Fællessang ved de studerende på musikterapiuddannelsen
 • Femala Gazella, band med egne engelske numre, ved Mikkel, Mark, Mick, Kristian, Asbjørn og Michael, Kultur- & kontaktsted Kragelund, Århus kommune
   
 • Kort pause

Koncert del 2, kl. 15.30

 • Velkomst v. adm. direktør af Musikkens Hus, Lasse Henningsen
 • Tale ved Mads Duedahl, Rådmand, Sundheds og Kulturforvaltningen i Aalborg kommune
 • KOL-koret Kolibri fra Hjørring kommune synger tre sange, ledet af musikterapeut Nete Richter Hansen
 • Oplæg om musikterapi, uddannelsen & forskning, ved Stine Lindahl Jacobsen, lektor og studienævnsformand samt Hanne Mette Ridder, professor og leder af forskerprogrammet i musikterapi
 • Trine Schmidt, solist og tidligere bruger af musikterapi, akkompagneret af musikterapeut Charlotte Dammeyer
 • Barbara Harbo Ilskov, musikterapeut, fortæller om sangskrivningsprojektet "Sange til livet og døden" på Hospice Sydvestjylland i Esbjerg
 • Marie Falk, musikterapeut, fortæller om sit arbejde på Svanevig Hospice, Lolland & Hospicegården Filadelfia, Vestsjælland, og giver et eksempel med improvisation på cello
 • Tale ved Ulla Astman, Regionsformand i Nordjylland
 • Tale ved Flemming Møller Mortensen, MF og Sundhedsordfører
 • Fællessang ved de studerende på uddannelsen, med Julie Ørnholt Bøtker, underviser og praktikkoordinator

17.00 Reception

Arrangør

Musikterapi og Musikkens Hus.