AAU logo
Ph.d.-forsvar ved Aase Marie Ottesen

Ph.d.-forsvar ved Aase Marie Ottesen

Anvendelse af musikterapi og dementia care mapping i en læringsmodel til udvikling af musiske og interpersonelle kompetencer hos omsorgsgivere til personer med demens - Et casestudie med en etnografisk tilgang

Tidspunkt

20.11.2014 kl. 13.30 - 16.30

Beskrivelse

Aase Marie Ottesen: Anvendelse af musikterapi og dementia care mapping i en læringsmodel til udvikling af musiske og interpersonelle kompetencer hos omsorgsgivere til personer med demens - Et casestudie med en etnografisk tilgang
 

Forskningsprojektet omhandler en læringsmodel for omsorgsgivere på demensområdet. I læringsmodellen indgår anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping metoden samt udvikling af et tværdisciplinært samarbejde mellem en musikterapeut, omsorgsgivere på demensområdet samt en forsker. Projektets formål er igennem læringsmodellen at videreudvikle kommunikations- og omsorgsmetoder, som kan medvirke til at øge livskvalitet og trivsel hos personer med demens.

Download afhandlingen

Bedømmelsesudvalg:

Lektor Ulla Holck, AAU (formand)
Christine E. Swane, Fonden Ensomme gamles Værn
Professor Brunjulf Stige, University of Bergen, NO

Vejleder:

Professor Hanne Mette Ridder

 

Forsvaret efterfølges af en reception.

Alle er velkomne

Arrangør

Institut for Kommunikation

Adresse

Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, lokale 4.110