AAU logo
Informationsaften om musikterapi-eftervidereuddannelsen PROMUSA

Informationsaften om musikterapi-eftervidereuddannelsen PROMUSA

Kom og få en introduktion til det toårige efter- videreuddannelsesforløb i professionsrettet musikanvendelse med efterfølgende miniworkshop i musikterapi.

Tidspunkt

19.05.2015 kl. 17.00 - 19.30

Beskrivelse

Arrangementet afholdes på Aalborg Universitet i Københavns Sydhavn.

Læs mere om efter- videreuddannelsesforløbet Promusa.

Pris

Arrangementet er gratis.

Adresse

Frederikskaj 10A, 4. sal, lokale 4.133.

Tilmelding inden

15.05.2015 kl. 12.00

Tilmeld dig til

chli@hum.aau.dk