AAU logo
Informationsaften om musikterapi-eftervidereuddannelsen PROMUSA

Informationsaften om musikterapi-eftervidereuddannelsen PROMUSA

Kom og få en introduktion til det toårige efter- videreuddannelsesforløb i professionsrettet musikanvendelse.

Tidspunkt

17.11.2015 kl. 16.30 - 20.00

Beskrivelse

Tilmelding til Charlotte Lindvang, chli@hum.aau.dk.

Adresse

Aalborg Universitet i København, Sydhavnen. Nærmere adresse følger.