Musikterapiuddannelsen

Musikterapiuddannelsen

Musikterapiuddannelsen

 

Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet er en kombineret bachelor -og kandidatuddannelse på 5 år. På uddannelsen lærer man at udnytte sine musikalske evner til - gennem musikterapi - at skabe kontakt og relationer til mennesker, med f.eks. autisme, psykiske problemer, hjerneskade eller demens. Uddannelsen har eksisteret siden 1982 og er den eneste af sin art i Danmark.

Denne hjemmeside henvender sig især til studerende, der allerede går på Musikterapiuddannelsen. Her findes bl.a. skemaer, uddybende information om kursernes indhold (fagbeskrivelser), link til uddannelsens studieordninger og information om eksamen.

Er du under studievalg og vil vide mere om uddannelsen til musikterapeut, skal du besøge studieguiden. Du kan også vælge menupunktet "For ansøgere" i højremenuen på disse sider. Her kan du bl.a. downloade vejledning til motiveret ansøgning.

Søger du viden om musikterapi, gå til Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi.