Publikationer

Udvalgte publikationer

Udvalgte danske bøger

Bonde, L.O. (Red.) (2014). Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog om musikterapi i Danmark.

Bonde, L.O. (2009). Musik og Menneske – introduktion til musikpsykologi.

Pedersen, I.N. (Red.) (2013). Brug af kunstneriske medier i supervision af musikterapi i psykiatrien.

Ridder, H.M.O. (2005). Musik & Demens: Musikaktiviteter og musikterapi med demensramte.

 

Danske musikterapitidsskrifter

Tidsskriftet Dansk Musikterapi

Musikterapi i Psykiatrien Online (MIPO)

 

Samlet oversigt over musikterapilitteratur

En samlet liste over dansk og international musikterapilitteratur findes i håndbogen Musikterapi – Teori, Uddannelse, Praksis og Forskning (2014).

 

Fem af de nyeste internationale publikationer fra Vidensgruppen

Geretsegger, Cochavit; Mössler & Gold: Music therapy for people with autism spectrum disorder. The Cochrane Database of Systematic Reviews.

Jacobsen & McKinney: A Music Therapy Tool for Assessing Parent-Child Interaction in Cases of Emotional Neglect. Journal of Child and Family Studies.

McDermott, Orgeta, Ridder & Orrell: A preliminary psychometric evaluation of Music in Dementia Assessment Scales (MiDAS). International Psychogeriatrics.

Xi Jing; Hannibal, Xu & Gold. Group Music Therapy for Prisoners: Protocol for a Randomised Controlled Trial. Nordic Journal of Music Therapy.

Bergström-Isacsson, Lagerkvist, Holck & Gold. Neurophysiological responses to music and vibroacoustic stimuli in Rett syndrome. Research in Developmental Disabilities.

Nyeste publikationer

Se flere

Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi (CEDOMUS)

Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi

CEDOMUS indsamler og formidle forskningsbaseret viden om musikterapi indenfor forskellige klientgrupper. CEDOMUS understøtter samarbejde med kliniske musikterapeuter og behandlingsinstitutioner i Danmark

Gå til CEDOMUS