AAU logo

Publikationer

Udvalgte publikationer

Udvalgte danske bøger

Bonde, L.O. (Red.) (2014). Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog om musikterapi i Danmark.

Bonde, L.O. (2009). Musik og Menneske – introduktion til musikpsykologi.

Pedersen, I.N. (Red.) (2013). Brug af kunstneriske medier i supervision af musikterapi i psykiatrien.

Ridder, H.M.O. (2005). Musik & Demens: Musikaktiviteter og musikterapi med demensramte.

 

Danske musikterapitidsskrifter

Tidsskriftet Dansk Musikterapi

Musikterapi i Psykiatrien Online (MIPO)

 

Samlet oversigt over musikterapilitteratur

En samlet liste over dansk og international musikterapilitteratur findes i håndbogen Musikterapi – Teori, Uddannelse, Praksis og Forskning (2014).

 

Fem af de nyeste internationale publikationer fra Vidensgruppen

Geretsegger, Cochavit; Mössler & Gold: Music therapy for people with autism spectrum disorder. The Cochrane Database of Systematic Reviews.

Jacobsen & McKinney: A Music Therapy Tool for Assessing Parent-Child Interaction in Cases of Emotional Neglect. Journal of Child and Family Studies.

McDermott, Orgeta, Ridder & Orrell: A preliminary psychometric evaluation of Music in Dementia Assessment Scales (MiDAS). International Psychogeriatrics.

Xi Jing; Hannibal, Xu & Gold. Group Music Therapy for Prisoners: Protocol for a Randomised Controlled Trial. Nordic Journal of Music Therapy.

Bergström-Isacsson, Lagerkvist, Holck & Gold. Neurophysiological responses to music and vibroacoustic stimuli in Rett syndrome. Research in Developmental Disabilities.

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer

Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi (CEDOMUS)

Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi

CEDOMUS indsamler og formidle forskningsbaseret viden om musikterapi indenfor forskellige klientgrupper. CEDOMUS understøtter samarbejde med kliniske musikterapeuter og behandlingsinstitutioner i Danmark

Gå til CEDOMUS

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer