AAU logo

Projekter

Udvalgte forskningsprojekter

Klinisk Anvendelighed af ”Assessment of Parenting Competencies” (APC)

Projektet skal udvikle den kliniske anvendelse af en ny observationsbaseret metode (APC), som benyttes til at undersøge forældrekompetencen i udsatte familier. APC udføres af uddannede musikterapeuter og anvendes bl.a. til at hjælpe sociale myndigheder i vurderingen af forældrenes kapacitet og forældre-barn interaktionen. I et eksplorativt forskningsdesign undersøges brugen og den kliniske anvendelse af APC ud fra certificerede musikterapeuter og familiers perspektiv. Målet er yderligere at styrke og udvikle APC-redskabet, så det kan tilpasses andre kliniske områder. Læs mere

Musik og Folkesundhed

Musik og folkesundhed er en undersøgelse af sammenhængen mellem musicering (sang, spil, musiklytning mm) og sundhedsoplevelse og -adfærd hos den danske befolkning. Læs mere

Musikterapi med patienter med diagnosen skizofreni. Fokus på bedring af negative symptomer.

Undersøgelse har til formål at efterprøve, hvorvidt musikterapi kan afhjælpe negative symptomer hos psykiatriske patienter med diagnosen skizofreni. Der er tale om en randomiseret kontrolleret undersøgelse, hvor patienter tildeles enten musikterapi med en uddannet musikterapeut eller musiklytning med en ny bostøtte i tilsvarende tidsrum som musikterapien. Læs mere

 

Translation and cultural adaptation of MiDAS (Music in Dementia Assessment Scale)

Læs mere

 

Procesorienteret Musikterapi (PROMT) med personer med personlighedsforstyrrelse

Procesorienteret Musikterapi (PROM) er et musikterapeutisk behandlingskoncept. PROM er i sin nuværende udgave en principiel ramme for udførelse af musikterapi i psykiatrien, og i den her beskrevne form er den rettet imod musikterapi med personer med personlighedsforstyrrelse, herunder borderline personlighedsforstyrrelse. PROM kan imidlertid også udformes som manual for andre klientgrupper. Formålet med dette pilotprojekt er at udvikle en protokol for et internationalt RCT projekt med personer med personlighedsforstyrrelse. Læs mere

 

Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi

Målet med CEDOMUS er at indsamle og formidle forskningsbaseret viden om musikterapi i forhold til forskellige klientgrupper. Læs mere

 

Musiklyttepuder anvendt i musikterapi 


Dette projekt undersøger, om det specialdesignede musikanlæg og de specialdesignede spillelister på udvalgte patientstuer samt ”lydbrusere” på fællesarealerne kan bidrage til en forbedring af oplevet livskvalitet hos patienterne og en oplevet forbedring af miljøet på afdelingen hos personalet i Psykiatrien på Aalborg Universitetshospital. Læs mere

 Se alle projekter indenfor Musikterapi

Se en samlet liste over forskningsprojekter