AAU logo

Musik og demensrehabilitering

Sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen overfor personer med en demenssygdom

Sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen overfor personer med en demenssygdom

I Danmark er der op imod 90.000 personer, der lider af demens, og flere end 400.000 oplever demens på nært hold som pårørende. Der findes i dag ingen medicin der kan helbrede demens, og der er derfor et stort behov for at finde andre former for indsatser, der kan medvirke til, at personer med demens får et tåleligt og værdigt liv til trods for sygdommens uundgåelige udvikling. Det er her musik og sang kommer ind i billedet.

Dette projekt har undersøgt brugen af sang og musik som kommunikativ interventionsform overfor personer med demens ud fra en overbevisning om, at det kan være med til, at ”mødet” mellem personer med demens og sundhedspersonale kan håndteres på en værdig og respektfuld måde.

Gennem forskningen er brugen af sang og musik undersøgt ud fra:

  • et person- og pårørendeperspektiv
  • et fagligt og tværdisciplinært perspektiv
  • et organisatorisk perspektiv, som handler om forudsætninger for indførelse af denne interventionsform i praksis.

Den kommunikative interventionsform undersøges med udgangspunkt i fire perspektiver

I projektet har der været inddraget både personer med demens, deres pårørende og forskellige fagprofessioner som musikterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social-og sundhedshjælpere samt ledere på tværs af kommuner.

Læs mere om projekt Musik og Demensrehabilitering.

Som et resultat af projektet er der udviklet en internetbaseret manual for, hvordan institutioner/tværfaglige personalegrupper kan implementere og forankre sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen over for personer med en demenssygdom.

Du kan få mere viden om den internetbaserede manual via følgende link: www.dermus.aau.dk.

Musik og demensrehabilitering

Forskningsleder

Forskningsprojektet er gennemført af Aase Marie Ottesen, som er sygeplejerske og ph.d. Aase Marie Ottesen har været ansat som post-doc. ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet i projektperioden.

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN

Logo VELUX FONDEN

Projektet er en del af VELUX FONDENs satsning på post.doc–projekter inden for ældre-rehabiliteringsforskning. Læs mere her.