Musikterapeuter i demensomsorgen i Danmark

Danmarkskortet viser kommuner med en fastansat musikterapeut og afspejler med den grønne farvekodning i hvor stort omfang den enkelte kommune udbyder musikterapi.

Flere steder er der projektstillinger, hvor uddannede musikterapeuter er ansat i en tidsbegrænset stilling, og andre steder varetages musikterapien af privatpraktiserende musikterapeuter (ofte betalt af den demensramte selv eller pårørende).

Alle de registrerede musikterapeuter har en 5årig kandidatuddannelse i musikterapi og er medlemmer af Dansk Musikterapeutforening og Dansk Magisterforening.

Ønsker du at kontakte en musikterapeut, kan du finde oplysninger her: Musikterapeuter inden for demens.

Kort over musikterapeuter i demensomsorgen i Danmark