Musik og demens

Forskning i musik som psykosocial metode i demensomsorgen

 

Musik kan vække følelser, skabe genkendelse, berolige og engagere. Musik kan på en særlig måde fremkalde minder og skabe nærvær og samvær. Musik kan bruges til at kommunikere og udtrykke sig. Med de mange forskellige måder, musik kan bruges på, er det relevant at undersøge om musik, sang og dans kan anvendes i demensomsorgen og tænkes ind i rehabilitering, behandling, omsorg og sundhedsfremme. På Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet forsker vi i musikterapi og i hvordan musik kan indgå som en psykosocial metode i demensomsorgen. Vi lægger vægt på praksisnær forskning og en etisk forholdemåde i alle dele af forskningsprocessen.

Igangværende forskningsprojekter
Forskningsformidling