Sundhed og livskvalitet

Sundhed og livskvalitet

Musikkens evne til at stimulere og regulere fysisk, psykisk og socialt velvære udnyttes i rigt mål af mange mennesker, fx til afspænding, koncentration, stimulering og følelses-/stemningsregulering. Musik kan være en bro mellem mennesker, den kan skabe kontakt og samhørighed på tværs af alder, køn, religion og kultur gennem fællessang, sammenspil, ved koncerter og i andre sammenhænge.  

Musikaktiviteter og musikoplevelser kan også være et middel til forbedring af livskvalitet og sundhed og indgå i personlige vækstprocesser og overvindelse af kriseperioder. 'Musik og helse' er en ofte benyttet betegnelse for dette område, og der findes en ganske omfattende litteratur om, hvordan musik og 'helse-musicering' i hverdagslivet kan påvirke sundhed og livskvalitet i positiv retning.

I musikterapi anvendes musik fokuseret til selvudviklingsformål. Når inddragelse af musik i terapi kombineres med samtale, skabes der en særlig mulighed for, at personen kan arbejde med integration af det der sanses, mærkes og føles, med de tanker og refleksioner som vedkommende har. Den fornyede indsigt og forståelse bliver dermed forbundet og forankret kropsligt og følelsesmæssigt.

Musikterapi kan fx anvendes til fokuseret arbejde med angst, hæmninger, sorg, kriser og andre naturlige, eksistentielle livsproblemer, som kan påvirke oplevelsen af identitet og selvværd i den terapisøgende klients indre oplevelsesverden. Musikterapi kan også være et middel til at udforske og integrere nye områder af bevidstheden – og således være en hjælp for og et tilbud til terapisøgende, som er åbne for mere spirituelle oplevelser og ønsker hjælp og ledsagelse til disse processer.

På denne hjemmeside præsenteres information om forskellige områder inden for Musik, Musikterapi, Sundhed og Livskvalitet. De første områder, ’Musik og Folkesundhed’ og ’Selvudvikling’ findes på linket til højre. Senere følger bl.a. ’Musik og Helse’, ’Musik til sorg og krise’ og ’Stærke musikoplevelser’.

Sundhed og livskvalitet