Centrale publikationer og medier om musik og smertelindring

Centrale publikationer og medier om om musik og smertelindring

I oversigtsartiklen "Forskning i musikintervention - smertelindring i forbindelse med operationer" gennemgås international forskning i musikmedicin og musikterapi som smertelindring med hospitalspatienter.

Siden redigeres og opdateres af
Bolette Daniels Beck, ph.d., lektor, AAU & Charlotte Lindvang, ph.d., lektor, AAU
Maj, 2019.

Forskningslitteratur

De vigtigste forskningsartikler op til 2012 fremgår af litteraturlisten i oversigtsartiklen.
En opdateret litteraturliste er under udarbejdelse.
 

META-analyser

En metaanalyse viser, at musikinterventioner har en statistisk signifikant effekt på fysiologisk smerteoplevelse, følelsesmæssig stress relateret til smerte, samt reduktion af smertestillende medicin inden for områderne akut og kronisk smerte, cancerbehandling samt medicinske procedurer i en medicinsk kontekst.
• Lee, (2016). The Effects of Music on Pain: A Meta-Analysis. Journal of Music Therapy, 53(4), 430-477.

I 2018 er der blevet lavet et ’umbrella review’, som er et overordnet review af metareviews, der sammenfatter viden om håndtering af smerte vha. musik.
• Martin-Saavedra, J.S., Vergara-Mendez, L.D. & Talero-Gutierrez (2018). Music is an effective intervention for the management of pain: An umbrella review. Complementary Therapies in Clinical Practice, Vol. 32, p. 103-114

I et Cochrane review om musikterapi og musikmedicin anvendt i cancerbehandling, fandt forfatterne stor effekt i forhold til smertelindring.
• Bradt, J., Dileo, C., Magill, L., & Teague, A. (2016). Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. Cochrane database of systematic reviews.
• Dileo, C., & Bradt, J. (2005). Medical Music Therapy. A Meta-Analysis and Agenda for Future Research. Silver Spring MD: Jeffrey Books.
• Hole, J., Hirsch, M., Ball, E., Meads, E. (2015). Music as an aid for postoperative recovery in adults: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 386, (10004), 1659-1671.
 

Artikler med grundig litteraturgennemgang

• Sanfi, I. & Christensen, E. (2017). Perspectives on Music Imagery and Complex Chronic Pain. Approaches, Special Issue 9(2), 233-245.
• Sin, W. M., & Chow, K. M.(2015). Effect of Music Therapy on Postoperative Pain Management in Gynecological Patients: A Literature Review. Pain Management Nursing, 16 (6), 978-987.
 

Andre oversigtsartikler

• Dileo, C. (2016). The Future of Medical Music Therapy for Adults. I C. Dileo (Red.), Envisioning the Future of Music Therapy (s. 71-80). Philadelphia, PA: e-Book, Temple University.
• Mondanaro, J. F. & Sara, G. A. (Eds.) (2013). Music and Medicine: Integrative Models in the Treatment of Pain. New York, N.Y: Satchnote Press. The Louis Armstrong Center for Music & Medicine, Beth Israel Medical Center.
• Nilsson, U. (2008, April). The Anxiety- and Pain-Reducing Effects of Music Intervention: A Systematic Review. AORN Journal, 87(4), 780-807.
• Schou, K. (2007). Musikmedicin og Musikterapi i medicin. Psyke & Logos. Tema: Musik og psykologi. 28(1), 525-547. København: Dansk Psykologisk Forlag.
• Vuust, P., & Gebauer, L. (2014). Music Interventions in Health Care. White Paper. Kongens Lyngby: Danish Sound Innovation Network. E-Book.


Eksempler på dokumentation af musikmedicin og smerte

Den svenske sygeplejerskeforsker Ulrika Nilsson har i en række artikler om musikmedicinske forskningsprojekter dokumenteret, at musiklytning kan have en gavnlig effekt på somatiske patienters smerteoplevelse:
• Nilsson, U. (2011). Music: a nursing intervention. European Journal of Cardiovascular Nursing, 10 (2), 73-74.
• Nilsson, U. (2011). Listening to music may relax mechanically ventilated patients, but there are limitations to the quality of the available evidence. Evidence-Based Nursing, 14 (3), 66-67.
• Nilsson, U. (2012). Effectiveness of music interventions for women with high anxiety during coronary angiographic procedures: a randomized controlled. European Journal of Cardiovascular Nursing, 11 (2), 150-153.
• Weeks, B. P. & Nilsson, U. (2011). Music interventions in patients during coronary angiographic procedures: a randomized controlled study of the effect on patients' anxiety and well-being. European Journal of Cardiovascular Nursing, 10(2), 88-93.

Derudover...

• Chi et al. (2015). Effects of music relaxation video on pain and anxiety for women with gynaecological cancer receiving intracavitary brachytherapy: A randomised controlled trial. Journal of Research in Nursing, 20(2), 129–144.
• Huang ST, Good M, Zauszniewski JA.(2010). The effectiveness of music in relieving pain in cancer patients: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 47(11), 1354-62.
• Jacobi, E. M., & Eisenberg, G. M. (2001–2002). The efficacy of Guided Imagery and Music (GIM) in the treatment of rheumatoid arthritis. Journal of the Association for Music and Imagery, 8, 57–74
• Liu, Y. & Petrini, M. A. (2015). Effects of music therapy on pain, anxiety, and vital signs in patients after thoracic surgery. Complementary therapies in medicine, 23 (5), 714-718
• Schneider, M. (2018). The Effect of Listening to Music on Postoperative Pain in Adult Orthopedic Patients. Journal of Holistic Nursing, 36(1), 23-32
• Pothoulaki, M., McDonald, R.A.R., & Flowers, P.  (2008). An investigation of the effects of music on anxiety and pain perception in patients undergoing haemodialysis treatment. Journal of Health Psychology, 13(7), 912-920.
• Poulsen, M.J. & Coto, J. (2018). Nursing Music Protocol and Postoperative Pain. Pain Management Nursing, Vol.19, 2, p. 172-176
• Verstegen, A.L. & Silvermann, M.J. (2018). Effects of music therapy on mood and pain with patients hospitalized for bone marrow transplantation: a randomized effectiveness pilot study. Journal of Creativity in Mental Health, 13(4), 418-428.

Vibroakustik

• Campbell, E. A., Hynynen, J., Ala-Ruona, E.(2017). Vibroacoustic treatment for chronic pain and mood disorders in a specialized healthcare setting. Music & Medicine, 9(3).

PhD-afhandling

Kadidatspecialer

 • Dalgaard-Nielsen (2013). Musikterapi på en lungemedicinsk afdeling: En undersøgelse af patienter og personales oplevelse. Musikterapiuddannelsen, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
 • Winther-Rasmussen, A. (2017). Guided Imagery and Music for voksne med komplekse kroniske smerter. Musikkterapi ved smerte. En undersøkelse av om musikk kan hjelpe mennesker med kroniske smerter og hvordan terapien best kan tilrettelegges. Masteroppgave i musikkterapi, Norges Musikkhøgskole.

Litteratur om teorien bag praksis

 

Medier

Musik kan være med til at nedsætte smerterne hos personer, som lider af sygdommen fibromyalgi og har konstante smerter i muskler og led.

Dansk pilotundersøgelse viser, at musikterapi hjælper unge med at reducere smerter i forbindelse med kræftbehandling på måder, der også kan anvendes til voksne.

Mere info om børneområdet på side om musikterapi og børn på hospital

Musik i laboratoriet - Klassisk musik og sundhed
Lyt med på P2, når Bolette D. Beck, som er musikterapeut og ph.d.,  fortæller om forskning i anvendelse af GIM/klassisk musik ift stress, PTSD & smertelindring.

Praksisnær litteratur

I følgende artikler findes der vignetter og praksisnære beskrivelser af musikmedicin/musikterapi som smertelindrende intervention.

 • Allen, J. L. (2013). Pain Management with Adults. I J. L. Allen (Red.), Guidelines for Music Therapy Practice in Adult Medical Care (s. 35-61). Gilsum, NH: e-Book, Barcelona Publishers.
 • Bonde, L.O. (2001). Musik og smertebehandling. I Fasting U. & Lundorff L. (Red.) Smerter og smertebehandling  i klinisk praksis. København: Munksgaard
 • Laursen, L. H. (2009). Musikterapi med terminalt syge i palliativ pleje. Dansk Musikterapi, 6(2), 3-10.
 • Messell, C. (2016). Rejsen til grænselandet – en fortælling om smerte, tillid og mod. Musikterapi i psykiatrien online 11(1), 43–56.
 • Schou, K. (2007). Musikmedicin og Musikterapi i medicin. Psyke & Logos. Tema: Musik og psykologi, 28(1), 525-547. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Sanfi, I. (2017). Musikterapi som livskvalitets- og rehabiliteringsfremmende behandling hos voksne med komplekse kroniske smerter. I C. Lindvang & B. D. Beck (Red.), Musik, krop og følelser. Neuroaffektive processer i musikterapi. København: Frydenlund Academic.
 • Short, A. (2015). Heart’s work: relaxing and infilling as integral to sustained, forward movement: GIM in cardiac rehabilitation. I C. Dileo (Red.), Advanced practice in medical music therapy: Case reports. Cherry Hill, NJ: Jeffrey Books/Music Therapy Resources.
 • Torres, E. (2015). Group Music and Imagery (GrpMI) for Treating Fibromyalgia: Listening to Oneself as a Path of Opening and Transformation. I D. Grocke & T. Moe (Red.), Guided Imagery & Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy (s. 267-276). London: Jessica Kingsley Publishers.

En forskningsbaseret brugsbog af to amerikanske forskere (incl. cd med musik og guidning):

 • Hanser, S.B. & Mandel, S. (2010). Manage Your Stress and Pain Through Music. Boston MA: Berklee Press.