Musik og smertelindring

Musik og smertelindring

Musik og smertelindring

Musikterapeuter kan fx benytte musik til at lindre postoperative smerter. Foto fra TV2Nords udsendelse, "Hjernefabrikken"

Musik kan virke smertelindrende og afspændende, og musik kan effektivt aflede opmærksomheden fra det ubehagelige og smertefulde i forbindelse med medicinske procedurer, små og store operationer samt ved kroniske smerter. Mange mennesker bruger musik i forbindelse med eksempelvis tandlægebehandling og smerteregulering i hverdagen. I forhold til større operationer eller indgreb kan musikinterventioner i form af musikmedicin eller musikterapi benyttes som et supplement til øvrig medicinske behandling.

Det kaldes ’musikterapi’, når en musikterapeut samarbejder med patienten omkring hvilken musik der skal bruges, og hvordan. En musikterapeut kan både stå for musiklytning, afspænding til musik, indre billeddannelse til musik, improvisation på musikinstrumenter eller brug af stemmen som smertelindrende eller afledende metoder. Musikterapeuter er uddannet til at drage omsorg for både fysiologiske, psykosociale og eksistentielle problemstillinger, og musikken indgår i en relationel og kommunikativ proces mellem musikterapeut og patient. Musikterapeuten arbejder med mange aspekter af smerteoplevelsen og tilpasser sin behandling til patientens behov.

Det kaldes ’musikmedicin’, når specialkomponeret eller udvalgt musik benyttes til smertelindring og afledning. ’MusiCure’-serien af Niels Eje er et eksempel på specialkomponeret musik som medicin. Musikmedicin er systematisk brug af udvalgt musik, og kan administreres af en musikterapeut, sundhedspersonale eller af patienten selv. Musikmedicin bruges systematisk på enkelte danske hospitalsafdelinger, mens der (bortset fra på hospice) endnu ikke er ansat musikterapeuter på danske hospitaler – i modsætning til i udlandet, hvor smertebehandling med musik er almindeligt forekommende.

Læs om børn og smerter på siden om musikterapi med børn på hospital

Læs mere i nedenstående oversigtsartikel, der specielt fokuserer på smertebehandling i forbindelse med operation (pdf):

 

Musik og smertelindring

Faglig redaktør