Musikterapi og palliativ indsats

Musikterapi og palliativ indsats

Musikterapi og palliativ indsats

Musikterapi kan imødekomme døende patienters behov på mange områder: fysisk, psykisk, eksistentielt, åndeligt og socialt

Musikterapi har gennem de sidste 15 år etableret sig som et væsentligt bidrag til den danske palliative indsats, dvs. indsatsen over for mennesker, som lever med uhelbredelige sygdomme. Der er i dag ansat musikterapeuter på over halvdelen af de 19 danske hospicer. Også de pårørende kan have stor glæde af musikterapi, både som vidner og som deltagere.

I musikterapi arbejdes der dels med at synge og spille, dels med at lytte til musik på forskellige måder. Formålet med musikterapien kan f.eks. være smertelindring, afspænding, at udtrykke og dele følelser eller at bearbejde livshistoriske og eksistentielle temaer. Forskning dokumenterer, at både pårørende og personalet på hospicer med musikterapi oplever forbedret kontakt med og livskvalitet hos den uhelbredeligt syge/døende, og at musikterapien kan imødekomme patienters behov på mange områder: fysisk (lindring og afspænding), psykisk (velvære, støtte), eksistentielt (bekræftelse, undersøgelse), åndeligt (værdighed, livssynsneutralt) og socialt (nærvær, kommunikation).

Læs mere i denne oversigtsartikel, hvor den internationale forskning indenfor palliativ indsats og musikterapi for første gang bliver præsenteret samlet på dansk (pdf):

Forskning i musikterapi – den palliative indsats

Musikterapi og palliativ indsats

Faglig redaktør