Igangværende forskning i musikterapi med børn på hospital

Igangværende forskningsprojekter

Børnekræftafdelingerne på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet (København) indgår i et flerårigt forskningsprojekt med to randomiserede kontrollerede undersøgelse med musiklytning og visualisering med henholdsvis børn (7–12 år) og teenagere (12–17 år) med kræft. I begge studier undersøges, om musikterapi kan reducere kvalme og andre bivirkninger af kemoterapi samt forbedre deltagernes generelle velbefindende.

I begge undersøgelser er de centrale elementer i musikterapien afspænding, musiklytning (specialkomponeret eller udvalgt klassisk musik), visualisering og verbal samtale, som bruges systematisk over 2–4 kemokurer.
Musikterapien sigter på at give deltagerne konkrete redskaber til at skabe et frirum fra sygdom, opbygge indre ressourcer og fremme empowerment, som de kan bruge under indlæggelse og derhjemme i deres lange og krævende behandlingsforløb. Forskningsprojektet sker i samarbejde med universitetshospitalerne i Oslo, Tromsø og Lund, under ledelse af Ilan Sanfi (musikterapeut, ph.d.) og forventes afsluttet i 2020.

Læs mere på projektets hjemmeside: www.micostudy.com og se videoklip fra projektets forberedende pilotstudie i rubrikken til højre på denne side.

På Karolinska Universitetssjukhuset–Huddinge (Stockholm, Sverige) leder musikterapeut og ph.d.-studerende Lena Uggla et randomiseret kontrolleret forskningsprojekt med børn med kræft (0–18 år), som får stamcelletransplantation. Forskningsprojektet består af flere delundersøgelser og fokuserer blandt andet på de fysiologiske virkninger af musikterapien og det musikalske sammenspil. Projektet forventes afsluttet i 2019. (Læs mere om det forberedende pilotstudie under rubrikken 'Igangværende ph.d.-projekter' til højre på denne side.)

Siden redigeres og opdateres af:
Ilan Sanfi, ph.d. i musikterapi, BMGIM musikterapeut (EAMI), komponist

Maj, 2019.
 

 

Igangværende Ph.d.-projekter

Uggla, L. Igangværende artikelbaseret ph.d.-forskning om musikterapi med  børn med kræft (0–18 år), som får stamcelletransplantation (RCT). Karolinska Instituttet, CLINTEC, enheden for pædiatri. Første publicerede artikel omhandler det forberedende pilotstudie:

• Uggla, L., Bonde, L., Svahn, B., Remberger, M., Wrangsjö, B. and Gustafsson, B. (2016). Music therapy can lower the heart rates of severely sick children. Acta Paediatr, 105 (10), 1225–1230.

 

Video ifm. omtalt Pilotprojekt

Musikterapi reducerer bivirkninger ved kemoterapi - se DR-nyheders videoklip om pilotstudie (2014).