Musikterapi & somatiske problematikker

Somatiske problematikker

Somatiske problematikker er en samlet betegnelse for fysiske/kropslige lidelser, der typisk behandles i hospitalsregi. Der kan være tale om medfødte og kroniske lidelser, men ofte er der tale om akut opståede sygdomme, som kræver operation og/eller intensiv medicinsk behandling. ’Palliativ behandling’ dækker behandling af patienter, som ikke kan helbredes, men som modtager lindrende og livsforlængende behandling. Fysiske lidelser og behandlingen af dem er ofte forbundet med smerte og angst, og ikke mindst livstruende sygdomme kan være en alvorlig psykologisk udfordring for patienten og de pårørende. Børn og voksne behandles på særskilte afdelinger, ofte opdelt i medicinske specialer. Pædiatri bruges som samlebetegnelse for behandlingsområdet børn og unge.

Musikterapi anvendes i stigende omfang på forskellige somatiske områder, men der er endnu ikke fastansat musikterapeuter på danske somatiske hospitaler – hvilket står i kontrast til landene omkring os. Derimod er musikterapien veletableret i den palliative indsats på landets hospicer, og der har været gennemført en række forsknings- og udviklingsprojekter med musikterapi til voksne med hjertelidelser, lungelidelser og kræft. Musikterapi har især vist sig at have en positiv effekt i forhold til at dæmpe angst, reducere smerteoplevelse, facilitere fysisk og psykisk afspænding, forbedre coping, forstærke håb og øge generel livskvalitet. Inden for pædiatri kan musikterapi desuden medvirke til at mindske isolation og skabe positive oplevelser for familien, og i den palliative indsats kan musikterapien være rammen for sorgarbejde samt adressere patientens eksistentielt-åndelige behov. Musikterapeuter arbejder her ofte tæt sammen med læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, lærere, socialpædagoger, psykologer og præster.

På denne hjemmeside er musikterapi i forhold til for tidligt fødte børn og børn med kræft behandlet særskilt, mens de øvrige somatiske områder omtales med fokus på enten den palliative indsats eller smertelindring. Det kan anbefales at starte med de to oversigtsartikler om henholdsvis den palliative indsats og smertelindring, der findes på de respektive links til højre. I disse artikler får man også en samlet dansk præsentation af international forskning på området.

I følgende rapport fra 2019 gives der et overblik over hvordan musik - bredt set - anvendes i det danske sundhedsvæsen.

Somatiske problematikker

Musikterapi og palliativ indsats

Palliativ indsats med musikterapi

Musik og smertelindring

Smertelindring med musik ved operationer