Musikterapi og stress

Musikterapi og stress

Musikterapi og stress

Receptiv musikterapi til stressramt

Musiklytning påvirker energiniveau og humør og kan stimulere indre billeddannelse. Disse kvaliteter anvendes i en dansk undersøgelse af musikterapi med mennesker på stress-sygemelding, hvor musiklytning i samarbejde med musikterapeuten igangsætter indre oplevelsesforløb der opøver evnen til at mestre og håndtere stress.

Det er forholdsvist nyt at anvende musikterapi i forbindelse med behandling og forebyggelse af arbejdsrelateret stress I Danmark. Udenlandske kontrollerede undersøgelser viser at korsang, improviseret sammenspil og musiklytning med afspænding på arbejdspladsen har vist sig at reducere sygedage, stress og udbrændthed, og øge medarbejdernes sammenhold og effektivitet.

Læs mere i denne oversigtsartikel, hvor den internationale forskning indenfor musikterapi og arbejdsrelateret stress for første gang bliver præsenteret samlet på dansk (pdf):

Forskning i musikterapi – arbejdsrelateret stress

Musikterapi med mennesker med stress

Faglig redaktør