Musikterapi med flygtninge

Musikterapi med flygtninge

Musikterapi med flygtninge

Der er en lang tradition for at anvende musikterapi med flygtninge, såvel i flygtningelejre som med flygtninge i asylfasen eller efter opnåelse af opholdstilladelse i det nye land. Både herhjemme og i udlandet har musikterapeuter konstateret at musikterapi kan skabe kontakt med indre ressourcer som f.eks. håb og modstandskraft, afhjælpe symptomer på posttraumatisk stress, genskabe tillid til andre mennesker samt støtte integrationsprocessen.

Kontrollerede studier har vist at musikterapi kan hjælpe flygtningebørn i modtageskoler med at dæmpe uro og tristhed, og forbedre koncentration og opmærksomhed samt social deltagelse. Studier med voksne har vist at musikterapi kan afhjælpe søvnproblemer, social tilbagetrækning, forhøjet vagtsomhed, kropslig spænding og mestring af indtrængende erindringer fra traumatiske oplevelser.

Musikterapi giver mulighed for at mobilisere indre ressourcer som f.eks. modstandskraft og håb hos flygtninge. Gennem musikken kan musikterapeuten skabe kommunikation på tværs af kulturelle og sproglige barrierer. Musik kan også anvendes til at berolige nervesystemet, og skabe positive indre billeder og tanker. Musik og billeddannelse, sangskrivning og improvisation anvendes til at udtrykke og bearbejde traumatiske oplevelser.

I Danmark arbejder musikterapeuter både i regionale flygtningebehandlingstilbud og i private hjælpeorganisationer. Der anvendes individuel, gruppe og familiebehandling. 

Læs mere i denne oversigtsartikel, hvor den internationale forskning inden for musikterapi og posttraumatisk stressbelastning (hos flygtninge samt andre målgrupper) bliver præsenteret samlet på dansk:

Forskning i musikterapi - posttraumatisk stressbelastning (PTSD)

Musikterapi med flygtninge

Faglig redaktør