Musikterapi med familier

Familier

Familier

Musikterapeuter kan hjælpe med at styrke kommunikationen og det følelsesmæssige bånd mellem forælder og barn

Musikterapi med familier er et forholdvist nyt område i Danmark. I arbejdet med børn med forskellige funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser har flere musikterapeuter ofte tæt samarbejde med forældre som en del af indsatsen overfor barnet. Flere musikterapeuter arbejder også med familier af flygtninge. Et fokus udelukkende på familiedynamik og forælder-barn interaktion inden for socialforsorgen i kommunen sker også i større og større grad i klinisk praksis.

Uanset om omdrejningpunktet er barnets særlige behov eller forælderens kompetencer, arbejder musikterapeuter med at styrke kommunikationen og det følelsesmæssige bånd mellem forælder og barn. Forskning viser, at særligt når barnet har mange sociale og kommunikative udfordringer kan musikterapienen støtte forælderen i at lære at aflæse barnet og skabe rammer for en positiv udvikling hos barnet. Musikterapien kan assistere i udredningssager som forældreevneundersøgelser via veldokumenterede metoder. Forskning viser endvidere, at musikterapi har en positiv effekt på familiens kommunikationsevner, og at forælderen føler sig mindre stresset pga. barnet i kraft af en større evne til at aflæse og forstå barnets signaler og følelsemæssige tilstand.

Musikterapi kan også imødekomme behov hos pårørendes til forskellige typer af klienter såsom forældre til børn med kræft, pårørende til døende på hospice eller ældre demente på plejehjem. Her indikerer forskningen også, at kommunikationen og det følelsesmæssige bånd mellem pårørende og deres kære styrkes.

Læs mere i denne oversigtsartikel, hvor den internationale forskning indenfor musikterapi og familer for første gang bliver præsenteret samlet på dansk (pdf):

Forskning i musikterapi – familier med børn med særlige behov og udsatte familier

Musikterapi med familier

Faglig redaktør