Musikterapi & psykosociale problematikker

Psykosociale problematikker

Psykosociale problemstillinger er en samlet betegnelse for en række problematikker, der kan siges at have både psykologiske, sociale og evt. fysiologiske aspekter, som bevirker at individet i mindre eller større grad ikke fungerer godt i sin hverdag og på forskellig vis er udfordret i forhold til at deltage i familieliv, arbejdsliv, skoleliv og samfundet som helhed. Det er ikke altid problematikkerne udløser en egentlig diagnose, men i nogle tilfælde opdages de inden for det kommunale eller regionale regi, hvor der kan være tale om egentlige diagnoser såsom arbejdsrelateret stress hos voksne eller tilknytningsforstyrrelser hos børn. Det er dog ikke altid diagnosen er udgangspunktet, ej heller at der laves en psykiatrisk/somatisk udredning.

Musikterapi anvendes i nogen grad inden for det psykosociale felt, og idet psykosociale problemstillinger er meget bredt formuleret og findes i tilknytning til flere forskellige henvisnings-og diagnosesystemer, giver det en tilsvarende bredde af interventioner og målsætninger. Musikterapi har vist sig særlig virkningsfuld i forhold til at mindske stress og angst, styrke sociale og kommunikative evner, styrke tilknytning og relationer samt imødekomme følelsesmæssige behov. I arbejdet med stress og traumer fokuserer musikterapien på at styrke evnen til at mestre belastninger og bearbejde traumatiske oplevelser, og inddrager viden om hjernens og kroppens reaktion på musik, mens musikterapi med familier fokuserer på samspillet mellem på forældre og barn og søger at styrke forældrekompetencer og barnets udviklingsmuligheder. Musikterapeuter arbejder sammen med psykologer, læger, socialrådgivere, lærere, og pædagoger, men møder også klienter med psykosociale problemstillinger i privat praksis eller på konsulentbasis.

På denne hjemmeside er musikterapi i forhold til psykosociale problemstillinger opdelt i hhv. musikterapi med familier, arbejdsrelateret stress samt PTSD og for disse tre områder er der lavet oversigtsartikler, der findes på de respektive links til højre. Oversigtsartiklerne giver en samlet dansk præsentation af international forskning på området. Musikterapi med flygtninge er også repræsenteret som et område under mennesker med psykosociale problemstillinger, dog er der her endnu ingen oversigtsartikel.

Psykosociale problematikker

Musikterapi med familier

Musikterapi med familier

Musikterapi og stress

Musikterapi og stress

Musikterapi og posttraumatisk stress/traumer

 Musikterapi og posttraumatisk stress/traumer

Musikterapi med flygtninge

Musikterapi med flygtninge