Musikterapi & psykosociale problematikker

Psykosociale problematikker

Psykosociale problemstillinger er en samlet betegnelse for en række psykologiske, delvis fysiologiske og sociale problematikker, der bevirker at individet i mindre eller større grad ikke fungerer optimalt i samfundet. Derfor opdages disse problematikker oftest inden for det kommunale eller regionale regi, hvor der kan være tale om egentlige diagnoser såsom arbejdsrelateret stress hos voksne eller tilknytningsforstyrrelser hos børn. Det er dog ikke altid diagnosen er udgangspunktet, eller at der laves en psykiatrisk/somatisk udredning.

Musikterapi anvendes i nogen grad indenfor dette felt, men da psykosociale problemstillinger er meget bredt og findes indenfor flere forskellige henvisningssystemer, giver det en tilsvarende bredde af interventioner og målsætninger. Musikterapien har dog vist sig særlig virkningsfuld i forhold til at mindske stress og angst, styrke sociale og kommunikative evner, styrke tilknytning og relationer samt imødekomme følelsesmæssige behov. I arbejdet med stress og traumer fokuserer musikterapien på at styrke evnen til at mestre belastninger og bearbejde traumatiske oplevelser, og inddrager viden om hjernens og kroppens reaktion på musik, mens musikterapi med familier fokuserer på samspillet mellem på forældre og barn og søger at styrke forældrekompetencer og barnets udviklingsmuligheder. Musikterapeuter arbejder sammen med psykologer, læger, lærere og socialrådgivere, men møder også disse mennesker som privatpraktiserende eller på konsulent basis.

På denne hjemmeside er musikterapi i forhold til psykosociale problemstillinger opdelt i hhv. musikterapi med familier, arbejdsrelateret stress samt PTSD (fra 15.5.), og for disse tre områder er der lavet oversigtsartikler, der findes på de respektive links til højre. Oversigtsartiklerne giver en samlet dansk præsentation af international forskning på området. Musikterapi med flygtninge er også repræsenteret som et mindre område under mennesker med psykosociale problemstilling, hvor musikterapeutisk praksis er forholdsvis veletableret, mens forskningen endnu ikke er tilstrækkelig.

Psykosociale problematikker

Musikterapi med familier

Musikterapi med familier

Musikterapi og stress

Musikterapi og stress

Musikterapi med flygtninge

Musikterapi med flygtninge