Musikterapi og skizofreni

Musikterapi og skizofreni

Musikterapi og skizofreni

Der findes 16-20.000 mennesker i Danmark der lider af skizofreni, og der er en betydelig overdødelighed (Sundhedsstyrelsen 2016). Skizofreni skyldes både arv og miljø. Se Psykiatrifondens beskrivelse af sygdommen. Musikterapi anvendes i behandling og rehabilitering af skizofreni i såvel hospitals- som socialpsykiatrien. Der anvendes både samspil og musiklytning

Musikterapi for voksne med skizofreni tilrettelægges så musikterapeuten møder klientens musikalske udtryk og emotionelle tilstand i den fælles improviserede musik og varierer formen i et tempo klienten kan tillade og være med i. Musiklytning fremmer deling af personlige oplevelser.

Der er forskningsmæssig evidens for at musikterapi med voksne med skizofreni har en signifikant effekt. Musikterapi afhjælper primært negative symptomer som tilbagetrækning og svigtende evner til kontakt og kommunikation, idet musikterapi kan bryde isolation, bedre motivation, dæmpe eller midlertidigt fjerne stemmehøring samt opbygge en følelse af samhørighed.

Læs mere i denne oversigtsartikel, hvor den internationale forskning indenfor musikterapi og skizofreni for første gang bliver præsenteret samlet på dansk (pdf):

Forskning i musikterapi – voksne med skizofreni

Musikterapi & Skizofreni

Faglig redaktør