Igangværende forskning indenfor musikterapi og depression

Igangværende forskningsprojekter

Tidlig indsats mod perinatal angst og depression på Færøerne

Nærværende forskningsprojekt er baseret på en Shared Care-organisering og tværsektorel samarbejdsmodel, der forventes at sikre en tidlig sporing og indsats landsdækkende mod perinatal angst og depression. Forskningsprojektet er i sin helhed innovativt i sin implementering på Færøerne, men tager udgangspunkt i eksisterende international forskning og anbefalinger fra etablerede sundhedsstyrelser på området i flere lande. Forskningsprojektet indeholder udover veletablerede internationale screeningsredskaber, behandlingstiltag og anbefalinger desuden innovative screenings- og assessmentredskaber (VOIAS), der fokuserer på den menneskelige stemme, samt innovative behandlingselementer (Musikterapi i form af Psykodynamisk stemmeterapi) i den psykoterapeutiske behandlingsindsats mod perinatal angst og depression.
Projektet vil gennemføres og evalueres i perioden 2016 - 2018.

Siden redigeres og opdateres af:
Sanne Storm, PhD i musikterapi, klinisk musikterapeut og forsker ved Psykiatrisk Center på Landssygehuset Tórshavn, Færøerne.
Februar, 2016