Musikterapi og depression

Musikterapi og depression

Musikterapi og depression

Musikterapi hjælper mennesker med deression

Musikterapi i behandlingen af depression hos voksne anvendes i stingende grad i Danmark. Der er forskningsmæssig evidens for, at musikterapien har en signifikant effekt på depressive symptomer, angst og funktionsniveau. Effekten af den musikterapeutiske behandling efter 20 sessioners musikterapi er stadig målbar tre måneder efter musikterapiens afslutning. Samtidig viser forskning, at der er en sammenhæng mellem hvor mange terapisessioner klienten modtager og udbytte (dosisrelation).

Anvendelsen af musik og sang har en konkret stimulerende effekt på krop og sind via det centrale nervesystem. Samtidig tilbyder musikterapien en mulighed for at møde det depressionsramte menneske, selv når depressionen og kontakten til andre er sværest at forholde sig til. Dermed hjælper musikterapien blandt andet til at bryde isolation, aktivere kroppens motorik, og det centrale nervesystem.

Igangværende forskning indenfor musikterapi og depression har fokus på kvinder ramt af fødselsdepression og en screening af stemmekvaliteter hos depressionsramte.


Læs mere i denne oversigtsartikel, hvor den internationale forskning indenfor musikterapi og depression bliver præsenteret samlet på dansk (pdf):

Forskning i musikterapi – voksne med depression

 

Musikterapi & Depression

Faglig redaktør

Sanne StormSanne Storm

MA, Ph.D i musikterapi og gæsteforsker, AAU

E-mail: storm@lsh.fo
 

Arbejdsfunktioner:

Klinisk musikterapeut og forsker ved Psykiatrisk Center, Landssygehuset, Tórshavn, Færøerne.
Forskningsområder: Musikterapi: Psykiatri, Assessment og psykometri, Perinatal angst og depression, Terapirettet krop- og stemmearbejde.
Se mere