AAU logo

Musikterapi & psykiatriske tilstande

Psykiatriske tilstande

De psykiatriske tilstande er en samlet betegnelse for særlige psykiske symptomer, som i betydelig grad påvirker helbredstilstand, livskvalitet og social funktionsevne. Symptomerne opdeles typisk i henholdsvis psykoser og andre psykiske lidelser. Ved psykoser foreligger en markant realitetsforstyrrelse, og patientens adfærd er klart afvigende fra det normale. Ved andre psykiske lidelser som depression, angst eller personlighedsforstyrrelser, er der en glidende overgang mellem det normale og det sygelige. Det er først, når symptomerne er så udtalte, at de påvirker helbredstilstanden og den sociale funktionsevne, at man kan tale om en psykisk sygdom.

Musikterapi som psykoterapeutisk intervention kan anvendes til diagnosegrupper, der er kendetegnet at have vanskeligt ved at anvende sproget som medie for terapi. Musikterapi anvendes både i akut- og stabiliserende behandling, samt rehabilitering. Musikterapi kan fungere som middel til at reetablere eller udvikle basale relationelle og kommunikative færdigheder og kompetencer. Dette indbefatter arbejde med patientens grundlæggende tilknytningsmønstre, affektregulering, mentalisering foruden udvikling af menneskelige ressourcer og evner som motivation, kreativitet, spontanitet og evnen til at lege. Forskning dokumentere, at musikterapi kan mindske depressive og negative symptomer, og at musikterapi øger det generelle funktionsniveau. Musikterapeuter arbejder ofte i et tæt samarbejde med sundhedsfagligt personale.

På denne hjemmeside er musikterapi i forhold til skizofreni, depression og personlighedsforstyrrelser beskrevet adskilt. Søger man først og fremmest grundlæggende viden om musikterapi i forhold til mennesker med psykiatriske tilstande, kan det anbefales at starte med de to oversigtsartikler om henholdsvis skizofreni og depression, der findes på de respektive links til højre. Derved får man også en samlet dansk præsentation af international forskning på området.

Psykiatriske tilstande

Musikterapi og skizofreni

Skizofreni

Musikterapi og depression

Musikterapi med voksne med depression