Musikterapi & psykiatriske tilstande

Psykiatriske tilstande

På denne side beskrives musikterapi med personer med psykiske symptomer, som i betydelig grad påvirker, livskvalitet og social funktionsevne. Symptomerne opdeles typisk i henholdsvis psykoser og andre psykiske lidelser. Ved psykoser foreligger en markant realitetsforstyrrelse, og personens adfærd er klart afvigende fra det normale. Ved andre psykiske lidelser som depression, angst eller personlighedsforstyrrelser, er der en glidende overgang mellem det normale og det sygelige. Det er først, når symptomerne er så udtalte, at de påvirker helbredstilstanden og den sociale funktionsevne, at man kan tale om en psykisk sygdom.

Musikterapi som psykoterapeutisk intervention kan anvendes til personer inden for diagnosegrupper, der er kendetegnet at have vanskeligt ved at anvende sproget som medie for terapi. Musikterapi anvendes både i akut- og stabiliserende behandling, samt rehabilitering. Musikterapi kan fungere som middel til at reetablere eller udvikle basale relationelle og kommunikative færdigheder og kompetencer. Dette indbefatter arbejde med personens grundlæggende tilknytningsmønstre, affektregulering, mentalisering foruden udvikling af menneskelige ressourcer og evner som motivation, kreativitet, spontanitet og evnen til at lege. Forskning dokumentere, at musikterapi kan mindske depressive og negative symptomer, og at musikterapi øger det generelle funktionsniveau. Musikterapeuter arbejder ofte i et tæt samarbejde med sundhedsfagligt personale.

Musikterapi i forhold til personer med diagnoser inden for områderne skizofreni, depression og personlighedsforstyrrelser er på de følgende sider beskrevet adskilt. Søger man først og fremmest grundlæggende viden om musikterapi i forhold til personer med psykiatriske tilstande, kan det anbefales at starte med de to oversigtsartikler om henholdsvis skizofreni og depression, der findes på de respektive links til højre. Derved får man også en samlet dansk præsentation af international forskning på området. Desuden findes information om musikterapi som behandlingsform ved PTSD på siderne om forskellige psykosociale problematikker.

Psykiatriske tilstande

Musikterapi og skizofreni

Skizofreni

Musikterapi og depression

Musikterapi med voksne med depression