AAU logo

Ansøgning om vejledning til projektudvikling

Ansøgning om vejledning til projektudvikling

For at ansøge om vejledning til projektudvikling inden for musikterapiens område skal ansøgningsskema med nedenstående oplysninger udfyldes og sendes til Vidensgruppen Musikterapi. Projektet skal være foreløbigt godkendt af evt. klientansvarlige (fx institutionsleder), inden ansøgning sendes til Vidensgruppen Musikterapi.

Ansøgning om vejledning til projektudvikling

Ansøger, navn:

Tilknyttet institution/organisation:

Klientansvarliges underskrift (ved projekter, hvor der indgår kliniske eller personfølsomme data):

Projekttitel:

Projektbeskrivelse, foreløbig (inkl. formål, målgruppe, involverede parter/institutioner, tidsplan, planlagt produkt/skriftligt arbejde), 1-2 sider:

Formål med ansøgning – beskrivelse af hvad de fem vejledningstimer skal anvendes til:

Samarbejdspartner/nærmeste leders/klientansvarliges underskrift (ved projekter, hvor der indgår kliniske/personfølsomme data):

 

Ansøgningen sendes til

Ulla Holck, holck@hum.aau.dk

Eller

Aalborg Universitet
Musikterapi - Musikkens Hus
Rendsburggade 14
9000 Aalborg

Att: Ulla Holck