Projektudvikling

Projektudvikling

Vidensgruppen Musikterapi kan yde op til fem timers vejledning til projektudvikling i sammenhænge, der matcher Vidensgruppens strategi, og hvor der er musikterapi eller en kandidat i musikterapi involveret. For at få hjælp til projektudvikling skal Vidensgruppen modtage en ansøgning - brug skabelonen til højre.

Vejledningsopgaver, der kan søges hjælp til, vil typisk være:

  • projektplanlægning, inkl. foreløbigt design fx i forbindelse med planlagt dokumentationsrapport
  • projektbeskrivelse til anvendelse ved ansøgning om ekstern finansiering (fondsansøgning skal foretages af ansøger selv)

Projektet skal være foreløbigt godkendt af evt. klientansvarlige (fx institutionsleder), inden ansøgning sendes til Vidensgruppen Musikterapi.

Ansøgningen bliver behandlet på førstkommende møde i Vidensgruppen. Det er ud fra en generel vurdering af projektbeskrivelsens tyngde samt aktuel arbejdssituation hos Vidensgruppens medlemmer, der afgør om en ansøgning kan imødekommes.

Hvis samarbejdet ender med et skriftligt materiale (rapport, artikel etc.), skal den AAU-ansatte tilbydes at være medforfatter. Tilsvarende skal involverede AAU-ansatte altid godkende ordlyden inden afsendelse af evt. fondsansøgning eller dokumentationsrapport, hvis vedkommendes navn og tilknytning til AAU fremgår.

Skabelon til ansøgning om vejledning til projektudvikling:

Skabelon til ansøgning om vejledning til projektudvikling

(Kan du ikke downloade skabelonen, klik her)

Projektet skal være foreløbigt godkendt af evt. klientansvarlige (fx institutionsleder), inden ansøgning sendes til Vidensgruppen Musikterapi.

Ansøgningsskemaet sendes til Ulla Holck, holck@hum.aau.dk

Eller

Aalborg Universitet
Musikterapi - Musikkens Hus
Postadresse: Rendsburggade 14
9000 Aalborg

Att: Ulla Holck