Konsulentaftale

Konsulentaftale

I det omfang en opgave skønnes veldefineret og inden for musikterapimiljøets fagkompetencer, kan der indgås skriftlig bindende aftale om konsulentydelse til konsulenthonorar. Dette vil ske inden for rammerne for indtægtsdækket virksomhed.

Eksempler på opgaver, der kan søges konsulentydelse til:

  • udvidet projektansøgning – hjælp til at finpudse design og videnskabelig argumentation, fx i forbindelse med en større fondsansøgning
  • hjælp til databearbejdning eller til udfærdigelse af dokumentationsrapport

For at kunne indgå en konsulentaftale, skal der foreligge en udvidet projektbeskrivelse med en præcis beskrivelse af formålet for konsulentopgaven, herunder hvilke opgaver der ønskes løst, samt pris, betalingsbetingelser, tidsplan og bemanding. Der må således ikke efterfølgende kunne herske tvivl om, hvad der falder inden for konsulentopgaven.

Projektet skal være godkendt af evt. klientansvarlige (fx institutionsleder), inden der kan indgås en konsulentaftale. Det er ansøger/institution, der har ansvar for at evt. personfølsomme data behandles korrekt.

Hvis ansøgningen ligger i forlængelse af fem timers starthjælp (se projektudvikling) fordrer imødekommelse af ansøgningen, at den AAU-ansatte bliver tilbudt at være medforfatter til evt. rapporter eller artikler. Tilsvarende skal involverede AAU-ansatte altid godkende ordlyden inden afsendelse af evt. fondsansøgning eller dokumentationsrapport, hvis vedkommendes navn og tilknytning til AAU fremgår.