Forskningssamarbejde

Forskningssamarbejde

I det omfang en opgave skønnes veldefineret og inden for musikterapimiljøets fagkompetencer, kan der indgås skriftlig bindende samarbejdsaftale omkring et forskningsprojekt. Dette vil ske inden for rammerne for tilskudsfinansierede forskningsprojekter.

Inden der kan indgås aftale om forskningssamarbejde, skal projektet skal være godkendt af evt. klientansvarlige (fx institutionsleder), ligesom det er ansøger/institution, der har ansvar for at evt. personfølsomme data behandles korrekt.

I henhold til standardvilkår for forskningssamarbejde tilhører rettighederne til de specifikke resultater den AAU-ansatte.

Den AAU-ansatte skal altid tilbydes at være medforfatter til evt. rapporter eller artikler. Tilsvarende skal alt skriftligt arbejde gennemlæses og godkendes før vedkommendes navn og tilknytning til AAU må fremgå.

Samarbejdsaftalen kan ligge i forlængelse af de fem timers starthjælp (se projektudvikling), hvis det viser sig at det indledende dokumentationsprojekt har forskningsmæssig tyngde.