Aktuelle projekter

Aktuelle projekter

Musikterapi til børn med autisme

Barn med autisme i musikterapi

Dansk autismeprojekt, Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland.

Projektets formål er udvikle et evalueringsredskab, der viser udvikling i social adfærd og kommunikation hos børn med autisme i musikterapi. Efter en pilotperiode, hvor redskabet afprøves og justeres, skal redskabet anvendes i et større projekt, og i samarbejdet med forældre og andre faggrupper, med henblik på at gøre livet lettere for barnet.
 
Projektansvarlige: Ingrid Irgens-Møller, musikterapeut, og Anne Mæng, musikterapeut
Faglig sparring, CEDOMUS, medlem af følgegruppen: Ulla Holck, ph.d., lektor på musikterapiuddannelsen, AAU
Økonomisk ansvarlig: Bodil Kloborg, fagchef, Institut for Kommunikation og Handicap
Pilotprojektet er støttet af TRYG-fonden og Sygekassernes Helsefond.

 

Intensiv musik – og psykomotorisk gruppeterapi med traumatiserede flygtninge

Klinik for traumatiserede flygtninge, Afd for Specialfunktioner, Psykiatrien Region Sjælland.

Projektets formål er dels at undersøge hvorvidt et intensivt gruppeterapeutisk forløb med udgangspunkt i musik – og psykomotoriske metoder vil øge klienternes oplevelse af livskvalitet. Dels at undersøge hvorvidt intensiteten i forløbet, med fokus på en forudsigelig ramme m. gentagelser af de musik – og psykomotoriske mestringsstrategier vil øge klienternes evne til at implementere ovenstående i hverdagen.

Projektansvarlige: Tina Grøn Mejsner, musikterapeut, og Pernille Fris, psykomotorisk terapeut
Klientansvarlig: Kathrine Telcs, Klinik for traumatiserede flygtninge, Afd for Specialfunktioner, Psykiatrien Region Sjælland
Faglig sparring, CEDOMUS: Bolette Daniels Beck, ph.d., adjunkt på musikterapiuddannelsen, AAU

 Se afsluttede projekter