Projektsamarbejde

Projekter indenfor musikterapi

Der er en lang tradition for samarbejde mellem musikterapimiljøet på Aalborg Universitet, kliniske musikterapeuter, behandlingsinstitutioner, fagfolk og andre med interesse for musikterapi.

Musikterapiuddannelsen indeholder således tre praktikperioder på behandlingsinstitutioner, og de studerende bruger data herfra i projekter og det afsluttende kandidatspeciale.

Derudover er undervisnings- og forskningsmiljøet i musikterapi på Aalborg Universitet løbende involveret i en række nationale formidlings- eller dokumentationsprojekter. Nogle opstår som et resultat af samarbejde mellem behandlingsinstitutioner og studerende på musikterapiuddannelsen, andre som et resultat af henvendelser fra færdiguddannede kandidater der ønsker hjælp til at dokumentere deres musikterapeutiske arbejde. Endelig er der henvendelser fra fagfolk, der ønsker at etablere samarbejde omkring anvendelse af musikterapi.

Parallelt med dette, eller som en følge af disse projekter, opstår der ideer til forskningssamarbejde med udveksling af kliniske data, metoder og analyse, samt præsentation af resultater i form af rapporter og artikler.

Projektudvikling og samarbejde

Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi kan vha. Vidensgruppen Musikterapi, Aalborg Universitet, yde forskellige former for støtte eller samarbejde med eksterne parter. For at en ansøgning kan imødekommes, er det en forudsætning at der er tale om projekter, der involverer musikterapi eller en kandidat i musikterapi fra AAU.

Der er grundlæggende tale om tre muligheder:

  • projektudvikling fx i form af vejledning til at udforme en gennemarbejdet projektansøgning eller udforme et design til et dokumentationsarbejde
  • konsulentaftale med henblik på yderligere arbejde med projektansøgning eller evt. databearbejdning
  • samarbejdsaftale med henblik på forskningssamarbejde

Endvidere er der mulighed for, at eksterne parter henvender sig til CEDOMUS med henblik på at involvere studerende i udviklingsprojekter.

Læs om muligheder for projeketsamarbejde

Se samarbejdsprojekter indenfor musikterapi