AAU logo

Projekt undersøger betydningen af musiktilbud i psykiatrien

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, om musik kan bidrage til et formindsket brugen af tvang og skabe større livskvalitet for patienter og personale i Psykiatrien på Aalborg Universitetshospital.

Flere mindre pilotundersøgelser har vist, at det konkret er muligt at give patienterne et musiktilbud i form af musiklyttepuder og mp3-afspillere med specialtilrettelagte spillelister. Patienter og personale oplever tilbuddet som en værdifuld tilføjelse til  behandlingen, især i situationer, hvor der ofte anvendes tvang.

Musiklyttepude
Musiklyttepude

Nu er der bevilget 1 millioner kroner til en undersøgelse af, hvordan lyd/musikmiljøet på to konkrete afdelinger i Psykiatrien (S5 og S6) kan forbedres. Undersøgelsen vil inddrage to forhold:

  1. Akustisk regulering af lokalerne
  2. Installation af specialdesignede musikanlæg med mulighed for afspilning af dels specialtilrettelagte spillelister og dels patienternes egen foretrukne musik.

Undersøgelsen vil blandt andet afdække:

  • Hvordan og hvor meget patienterne benytter musiktilbuddet
  • Hvordan patienter og personale oplever musiktilbuddet
  • Om tilbuddet kan bidrage til at patienterne anvender mindre medicin (PN-medicin)
  • Om brugen af tvang på afdelingerne mindskes
  • Om patienternes søvnkvalitet forbedres.

Resultaterne kan få afgørende betydning for indretningen af patientstuer og fællesarealer på det kommende ”Supersygehus” i Aalborg – og tendentielt også for andre nye psykiatriske og somatiske sygehuse i og uden for regionen.

Læs mere:

Nyt lyd/musikmiljø i Aalborg Universitetshospital Psykiatrien: Større livskvalitet for patienter og personale i hverdagen og nedbringelse af tvang. Et tværfagligt, eksplorativt pilotprojekt

Musiklytning til patienter i skærmning: Pilotprojekt

Musiklyttepuder, lydbøjler og spillelister i behandlingen af psykiatriske patienter: Personaleerfaringer med at anvende musik-lyttepuder til forskellige grupper af patienter i psykiatrien i Aalborg

For yderligere information, Kontakt

Professor Lars Ole Bonde
Tlf: 9940 9102
Mail: lobo@hum.aau.dk