AAU logo
Ph.d.-afhandling: Aase Marie Ottesen: Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping i en læringsmodel...

Ph.d.-afhandling: Aase Marie Ottesen: Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping i en læringsmodel...

Forskningsprojektet omhandler en læringsmodel for omsorgsgivere på demensområdet. I læringsmodellen indgår anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping metoden samt udvikling af et tværdisciplinært samarbejde mellem en musikterapeut, omsorgsgivere på demensområdet samt en forsker. Projektets formål er igennem læringsmodellen at videreudvikle kommunikations- og omsorgsmetoder, som kan medvirke til at øge livskvalitet og trivsel hos personer med demens.