AAU logo
Nyt nummer af Musikterapi i psykiatrien online (10(1))

Nyt nummer af Musikterapi i psykiatrien online (10(1))

Dette nummer af Musikterapi i psykiatrien online indeholder tre tre spændende og meget forskellige artikler. Det er redigeret af Niels Hannibal og Lars Ole Bonde.

Den første artikel er forfattet af Britta Frederiksen. Artiklen behandler hendes undersøgelse af begrebet terapeutisk alliance i en retspsykiatrisk kontekst og er en del af hendes ph.d.-forskning.

Den anden artikel er af Heidi Lerche, der er cand. mag. i musikterapi fra 2014 og debutant i denne sam- menhæng. Lerche byder ind med betragtninger om, hvordan harmonika kan anvendes praktisk i klinisk musikterapi.

Den tredje artikel er skrevet af Niels Hannibal. Han skriver denne gang om formidling af musikterapi inden for psykiatrien til ikke-musikterapeuter.

God læselyst

Musikterapi i psykiatrien online 10(1) 2015

 

Lars Ole Bonde og Niels Hannibal er begge tilknytteg vidensgruppen Musikterapi på Institut for Kommunikation.